Ruïne van een triomfboog in een…

Frans Geffels, 1659 - 1671, prent, RP-P-1889-A-14194

De ruïne van een antieke triomfboog aan de kade van een haven. De prent is deel van een zevendelige serie met antieke ruïnes.

Wonderbare visvangst

Ugo da Carpi, naar Rafaël, 1609, prent, RP-P-OB-31.017

Christus zit in de boot en Petrus knielt voor hem. Achter Petrus staat Andreas, die in verbazing over de vele gevangen vissen zijn handen spreidt. In de andere boot halen Jakobus en Johannes de netten binnen.

Maria met Kind, Sebastiaan en een…

Ugo da Carpi, naar Parmigianino, Federico Barocci, 1608, prent, RP-P-OB-31.036

Maria met het Christuskind in de wolken, omringd door engelen. Rechts de heilige Sebastiaan, vastgebonden aan een zuil en zijn arm met een pijl doorboord. Links een bisschop met mijter en een model van een kerk in de hand.

Triomftocht van Julius Caesar

Andrea Andreani, naar Bernardo Malpizzi, Andrea Mantegna, 1599, prent, RP-P-OB-30.924

Triomftocht van Julius Caesar

Andrea Andreani, naar Bernardo Malpizzi, Andrea Mantegna, 1599, prent, RP-P-OB-30.931

Triomftocht van Julius Caesar

Andrea Andreani, naar Bernardo Malpizzi, Andrea Mantegna, 1599, prent, RP-P-OB-30.929

Triomftocht van Julius Caesar

Andrea Andreani, naar Bernardo Malpizzi, Andrea Mantegna, 1599, prent, RP-P-OB-30.936

Christus gezalfd door Maria…

Ugo da Carpi, naar Rafaël, 1609, prent, RP-P-OB-31.024

Christus zit aan tafel te eten in het huis van Simon de Farizeeër. Maria Magdalena knielt op de grond zalft zijn voeten en droogt ze met haar haren.

Jason met het Gulden Vlies

anoniem, naar Parmigianino, 1601 - 1609, prent, RP-P-OB-31.055

Jason gekleed in wapenrusting met geheven zwaard, nadat hij het Gulden Vlies heeft bemachtigd.

Maria met kind omringd door…

Alessandro Gandini, naar Girolamo da Treviso (II), 1610, prent, RP-P-OB-31.098

Maria zit in het midden met naast haar het staande Christuskind. Zij worden door heiligen en engelen omringd. Rechts op de voorgrond staat de heilige Johannes de Doper.