Allegorie op het huwelijk

Johann Sadeler (I), naar Frederik Sustris, 1588 - 1595, prent, RP-P-1951-682

Cupido giet water uit over de handen van een man en vrouw die tegenover elkaar staan. Rechtsachter in het vertrek een hemelbed. Links door het venster is een ploegende boer te zien. De prent heeft een Latijns onderschrift met een Bijbelcitaat over het huwelijk (Ef. 5).

Christus te midden van de leraren:…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-81

De twaalfjarige Christus tussen de schriftgeleerden in de tempel. De derde prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Maria voedt het Christuskind:…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-77

In eens tal geeft de maagd Maria het Christuskind de borst. Naast haar de kribbe. Op de achtergrond voedert Jozef de os en de ezel. De eerste prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Hemelvaart van Christus:…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-83

Christus op een berg. Hij wordt omgeven door een wolk die hem naar de hemel zal voeren. Rondom hem knielen zijn leerlingen en zijn moeder, de maagd Maria. De zevende prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Kruisdraging: liefde

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-82

Christus met het kruis op zijn schouder op weg naar de berg Golgota. Op de voorgrond wenende vrouwen. De zesde prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Transfiguratie: schoonheid

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-80

Christus vertoont zijn goddelijk wezen aan Petrus, Jakobus de Meerdere en Johannes. Hij is omgeven door hemelse stralen. Mozes (links) en Elia (rechts) verschijnen naast hem. De vijfde prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Christ. Aug. Tiedge

Friedrich Giessmann, 1820 - 1847, prent, RP-P-1919-1742

Thomas van Aquino inspireert zich…

Petrus Clouwet, naar Abraham van Diepenbeeck, 1652, prent, RP-P-OB-7416

Thomas van Aquino staat op een sokkel. Hij heeft een ster op zijn borst en draagt een boek in de linkerhand. Een duif zit op zijn schouder en blaast Gods woord in zijn oor. In zijn linkerhand houdt hij een schrijfveer. Uit de schrijfveer leiden zes stralen naar zes verschillende Heiligen, wiens…

Anton Hermann Nourney (2 stuks)

Gottlieb Bodmer, naar Leonhard Hubert Sittmann, prent, RP-P-1919-1076