Portret van Otto Friedrich…

Johann Friedrich Bause, naar Friedrich Carl Gröger, 1795, prent, RP-P-1914-1120

Portret van Friedrich August II van…

Johann Friedrich Bause, naar Anton Graff, 1769, prent, RP-P-1911-5138

Portret van Salomon Gessner

Johann Friedrich Bause, naar Anton Graff, 1771, prent, RP-P-1908-2788

Portret van Johann Heinrich Küstner

Johann Friedrich Bause, naar Anton Graff, 1770, prent, RP-P-1914-1132

Portret van Johann Andreas von…

Johann Friedrich Bause, naar Friedrich Heinrich Füger, 1774, prent, RP-P-1914-1144

Portret van Johann Georg Unger

Johann Friedrich Bause, naar Friedrich Erhard Wagner, 1789, prent, RP-P-1907-928

Portret van Johann Peter Uz

Johann Friedrich Bause, 1776, prent, RP-P-1914-1149

Portret van Carel Wouter Visscher

Johann Friedrich Bause, naar Izaak Schmidt, 1786, prent, RP-P-OB-13.073