27 resultaten gevonden


Jan Lievens, 1632 - 1635, prent, RP-P-OB-12.601

Op twee andere afdrukken van dit portret staat in een handgeschreven notitie een naam van deze oude man, volgens een van deze opschriften een 112-jarige Engelsman. De notitites vermelden echter twee verschillende namen, Robert South of Charles Digby, van onbekende personen. Omdat het in beide…

G. Waterston Sons, anoniem, Adriaen Pietersz. van de Venne & Stewart, 1878, prent, RP-P-OB-79.404

Reproductie van de allegorie op de Pacificatie van Gent, 1576. De Nederlandse Leeuw bewaakt de toegangshek naar de Hollandse Tuin waarin de personificaties van de zeventien provincies zitten. Spaanse soldaten met geweren en kanonnen hebben de tuin omsingeld. Onderaan de legenda 1-4.

G. Waterston Sons, Frans Hogenberg, Maerten de Vos & Stewart, 1878, prent, RP-P-OB-79.649

Reproductie naar de allegorie op de bloei en het verval van de Nederlanden, 1585. Onderaan zit de berooide personificatie van de Nederlanden in een loggia in tijden van tegenspoed, aan weerszijden Spaanse soldaten met geroofde bezittingen. Bovenaan zit Belgica onder een baldakijn in betere,…

David Douglas, & Stewart, G. Waterston Sons Sir William Stirling Maxwell, 1878, boek, BI-B-FM-027

Het boek van William Stirling Maxwell getiteld: Antwerp delivered in 1577 : a passage from the history of the troubles in the Netherlands : illustrated with facsimiles of designs by Martin de Vos, Frans Hogenberg and others. Reproducties in fotolithografie of lithografie naar vele prenten over…

anoniem, 1832, prent, RP-P-OB-88.510

Spotprent op de te pro-Franse Britse houding tijdens de onderhandelingen tijdens de Conferentie van Londen over de onafhankelijkheid van België, 22 oktober 1832. De Britse premier Earl Grey is opgehangen aan de boegspriet van een Engels schip. In zijn handen een palm en een ketting met steen, een…

G. Waterston Sons, Adriaen Pietersz. van de Venne, Sir William Stirling Maxwell & Stewart, 1877, prent, RP-P-OB-78.921

Reproductie van het Geuzenembleem. Bedelzak met bedelnappen aan weerszijden, hierboven twee ineengeslagen handen en het tetragram. Hieromheen banderollen met teksten en het opschrift: Vive les Geulx. Fotolithografie naar het origineel.

G. Waterston Sons, anoniem, Sir William Stirling Maxwell & Stewart, 1878, prent, RP-P-OB-79.165

Reproductie van de spotprent op het standbeeld van de hertog van Alva, door hemzelf opgericht op de binnenplaats van de citadel te Antwerpen, 1571. Illustratie uit: Antwerp delivered in MDLXXVII.

G. Waterston Sons, Wierix, Maerten de Vos & Stewart, 1877, prent, RP-P-OB-79.704

Reproductie van de prent waarop de troepen van Bourse de Duitse soldaten van Treslong en Merville verdrijven uit de citadel, 1577, 1 augustus 1577. In de wolken Rechtvaardigheid. Voorstelling in een rond medaillon met ornamentele allegorische omlijsting met bovenaan de zittende vrouwelijke…

G. Waterston Sons, Wierix, Maerten de Vos & Stewart, 1877, prent, RP-P-OB-79.709

Reproductie van de prent waarop de sleutels van de citadel worden door Bourse overgedragen aan Liedekercke, 23 augustus 1577. Liedekercke, Bourse en Roeck omringd door soldaten, op de achtergrond de citadel. Voorstelling in een rond medaillon met ornamentele allegorische omlijsting met bovenaan de…

G. Waterston Sons, anoniem, Sir William Stirling Maxwell & Stewart, 1878, prent, RP-P-OB-79.797

Reproductie van de prent Nederland verlost van drie tirannen, 1578. Alva slapend op de troon bij de lichamen van Don Juan en Requesens. Aan weerszijden een nar met een miniatuur van Alva's standbeeld en Vader Tijd. Links te paard Matthias, rechts Willem van Oranje. Bovenaan de personificaties van…