Vrouw met een roos

Willem Verschuring, naar Ary de Vois, 1686, prent, RP-P-OB-17.115X

Jonge vrouw met een kaars

Willem Verschuring, naar Godfried Schalcken, 1689, prent, RP-P-1910-1529

Overstroming bij de Kanaalsluis bij…

Roelof van der Meulen, naar Cornelis de Jonker, 1820, prent, RP-P-OB-87.362

Dijkdoorbraak en overstroming van de Kanaaldijk bij de sluis buiten Gorinchem op 26 januari 1820. Het water spoelt over de dijk. Links en rechts kijken mensen toe.

Trekken en gedenkwaardigheden uit…

Alexander Cranendoncq (mogelijk), 1819 - 1840, prent, RP-P-OB-200.601

Blad met 8 voorstellingen uit het leven van beroemde Nederlandse mannen, onder wie Jan Steen, Jan van Galen, Michiel de Ruyter, Joachim Hendrik Swartenhondt en Hugo de Groot. Onder elke afbeelding een vierregelig vers en boven elke afbeelding een titel.

Tafereelen uit het leven van…

Alexander Cranendoncq (mogelijk), 1819 - 1840, prent, RP-P-OB-200.606

Blad met 16 voorstellingen uit het verhaal van Robinson Crusoe die strandt op een eiland. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Gemerkt rechtsboven: P.

Kavalleristen der koninklijke…

Alexander Cranendoncq (mogelijk), 1819 - 1840, prent, RP-P-OB-200.574

Blad met 4 voorstellingen van soldaten te paard. Onder elke voorstelling een onderschrift. Gemerkt rechtsboven: E.

In fraaije lange zomer dagen; / Kan…

Alexander Cranendoncq (mogelijk), 1819 - 1840, prent, RP-P-OB-200.598

Blad met 8 voorstellingen van rijtuigen, karren en wagens. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Gemerkt rechtsboven: S.

Verschillende volken uit Europa

Alexander Cranendoncq (mogelijk), 1819 - 1840, prent, RP-P-OB-200.567

Blad met 16 voorstellingen van telkens een man en een vrouw uit een Europees land of een Europese stad, waaronder een stel Fransen, een stel Schotten en een stel Zweden. Onder elke voorstelling een onderschrift. Gemerkt rechtsboven: A.

Ziet hier al weer een nieuwe prent;…

Alexander Cranendoncq (mogelijk), 1819 - 1840, prent, RP-P-OB-200.586

Blad met 16 voorstellingen van gevogelte, waaronder een arend, een kruipeend, een pauw en een zwaan. Onder elke afbeelding een vierregelig onderschrift. Gemerkt rechtsboven: I.

Zie hier in dit tafreel hoe 't lot…

Alexander Cranendoncq (mogelijk), 1819 - 1840, prent, RP-P-OB-200.581

Blad met 12 voorstellingen uit het verhaal van Jozef uit het Oude Testament, waaronder Jozefs droom, Jozef die door zijn broeders als slaaf verkocht wordt en Jozef legt de dromen van de farao uit. Onder elke afbeelding een vierregelig onderschrift, boven elke afbeelding een titel. Gemerkt…