Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Winter

Simon Frisius, naar David Vinckboons (I), 1599 - 1649, prent, RP-P-OB-27.458

Elegant geklede figuren vermaken zich op diverse manieren op het ijs in een bosrijke omgeving. Links staat een gebouw.

Een triton die op een schelp blaast

Jacob de Gheyn (III), 1616 - 1620, prent, RP-P-1878-A-925

Een triton (meerman: half vis, half man), ten halven lijve, met opvallende vinnen bij de oren, blazend op een schelp.

De grote conferentiezaal in het…

Jan van Vianen, 1697, prent, RP-P-OB-76.649

De grote conferentiezaal in het Huis ter Nieuburch in Rijswijk, met een rij stoelen tegen de rechterwand, een grote schouw links. Plafond gedecoreerd met putti en guirlandes. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 7) van de serie van vijftien prenten over het…

Bronzen wierookvat uit het klooster…

Albert Martin, 1872 - 1875, prent, BI-1924-0094-28

Bronzen wierookvat uit het klooster te Nes en eikenhouten pijpenbewaarder met het wapen van het geslacht van Aylva.

De laatste eer bewezen aan de…

Louis Gallait, 1854, prent, RP-P-OB-79.055

De hoofden en lichamen van de graven van Egmond en Horne tentoongesteld in het stadhuis van Brussel, op het ogenblik dat de leden van de gilde van voetboogschutters aankomen om de lijken mee te nemen naar de kerk van de Minderbroeders, 5 juni 1568.

Galerij in de kerk van Oosterend…

Albert Martin, 1870 - 1875, prent, BI-1924-0094-8

Galerij of kraak in de kerk van Oosterend uit 1554.

Grafzerk in de kerk te Schettens…

Albert Martin, 1871, prent, BI-1924-0094-20

Grafzerk in de kerk te Schettens van Sybrand van Osinga, grietman van Woenseradeel, dijkgraaf enz, overleden 1623, en van zijn vrouw, Atke van Aggema, overleden 1619.

Blad met een tabel met de uitslag…

Elias Spanier, 1852, prent, RP-P-OB-82.044

Dubbelgevouwen blad met binnenin een tabel met de uitslag van de verkiezingen voor 34 leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op de derde maandag van September 1852; op de voorzijde het stemmen op een stembureau.

De aanbieding van het smeekschrift…

Samuel Lankhout & Co, naar Hendrik Albert van Trigt, 1878 - 1880, prent, RP-P-OB-80.414

Interieur met Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, zittend op haar troon. Het verbond der edelen biedt op 5 april 1566 het smeekschrift aan de landvoogdes aan.