Johannes de Evangelist en Johannes…

Jan Baptist Herregouts, in of na 1682 - 1721, prent, RP-P-OB-55.377

Johannes de Evangelist en Johannes de Doper omringd door engelen, met voor hen een zittende Minerva, in een landschap met in de verte een stad tegen een heuvel.

Koeien, een stier en een os

Abraham de Bruyn (mogelijk), na 1583, prent, RP-P-1904-3651

Een verzameling van een stier, twee koeien en een os. De dieren staan. Op de achtergrond een landschap met een burcht..

Portret van Karel van den Bosch,…

Pieter de Brune, voor 1660, prent, RP-P-BI-5033

Cartouche met het portret van de bisschop van Brugge, Karel van den Bosch. De bisschip heeft het bisschopsgewaad aan. De cartouche wordt door twee vrouwen omhoog gehouden. Onder de cartouche het motto en het wapenschild van de bisschop. De prent heeft een Latijns onderschricht.

Honden

Abraham de Bruyn (mogelijk), na 1583, prent, RP-P-1904-3649

Een verzameling van afbeeldingen van allerlei soorten honden. Zes honden staan of zitten. Een klein schoothondje blaft terwijl een andere zijn behoefte doet. Op de achtergrond een landschap met huizen.

Titelprent voor: Les portraits de…

Richard Collin, naar Joannes Meyssens, ca. 1651 - ca. 1660, prent, RP-P-BI-6132

Titelschild met de naam van de prentserie gedragen door twee leeuwen. Op het schild zitten twee putti, een met een lauwerkrans, de ander met een palmtak. De putti leunen tegen het wapen van Brabant. Onder de voorstelling een opdracht aan Karel van den Bosch, in het midden zijn wapen en motto.

Fabel van de pauw en de nachtegaal

Marcus Gheeraerts (I), 1567, prent, RP-P-2009-52

Een pauw beklaagt zich bij Juno omdat hij wel mooi is, maar niet kan zingen. Hij is jaloers op de zangstem van de nachtegaal. Juno antwoordt hem dat men niet alles kunt hebben in het leven. Je moet de gaven gebruiken die je gekregen hebt.

Fabel van de beer en de bijen

Marcus Gheeraerts (I), 1567, prent, RP-P-1996-70

Een beer bij drie bijenkorven. Hij is gestoken door een bij en heeft in zijn woede één van de korven laten omvallen. Hij wordt daarom aangevallen door de bijen die uit de omgevallen korf zwermen. Het is beter lijdzaam dingen te aanvaarden, dan wraak te zoeken en meer te lijden.

Visitekaartje van drukker Édouard…

Édouard De Lay-De Muyttere (mogelijk), 1842 - 1855, prent, RP-P-2015-26-749

Compositie bestaande uit elf bladen met tekst.

Reclamekaart van drukker Édouard De…

Édouard De Lay-De Muyttere, 1842 - 1855, prent, RP-P-2015-26-751

Omlijsting van acanthusbladeren die rond de tekst de vorm aan heeft genomen van twee fantasiefiguren. Boven het stadhuis van Brugge, onder het Belfort.

Lucht

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), naar Marcus Gerards (I), 1547 - 1622, prent, RP-P-1952-381

De personificatie van Lucht, omringd door ornamentele versieringen. Enkele vogels waaronder een pauw en een struisvogel staan rondom haar. In de vier hoeken van de prent de vier windstreken. De prent is deel van een reeks over de vier elementen.