De geseling

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1104

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt gegeseld door mannen met takkenbossen en gesels. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

De kruisiging

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1109

Op de voorgrond zit Christus op het kruis, terwijl soldaten bezig zijn met voorbereidingen voor de kruisiging. Rechtsvooraan dobbelen en vechten er twee om Christus' kleding. Op de achtergrond de gekruisigde Christus tussen de gekruisigde goede en slechte misdadiger. Aan de voet van het kruis vele…

De opstanding

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1111

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een slapende en enkele geschrokken soldaten zitten eromheen. Links op de achtergrond is te zien hoe Christus zielen uit het voorgeborchte bevrijdt. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het…

Het huwelijk van Maria met Jozef

Israhel van Meckenem, naar Hans Holbein (I), 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1116

Maria en Jozef worden door een hogepriester in de echt verbonden, in aanwezigheid van een aantal mannen (links) en vrouwen (rechts). Op de achtergrond is te zien hoe Jozef uitverkoren werd om met Maria te trouwen: van alle stokken die door gegadigden naar de tempel werden gebracht, was de zijne de…

De twaalfjarige Christus in de…

Israhel van Meckenem, naar Hans Holbein (I), 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1122(R)

De twaalfjarige Christus zit op een troon in een tempel met een aantal schriftgeleerden om zich heen. Links op de achtergrond komen Maria en Jozef binnen. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het leven van Maria. Op de versozijde van het blad een tekening van een…

De dood van Maria

Israhel van Meckenem, naar Hans Holbein (I), 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1123

Maria zit in bed, de handen gevouwen om een brandende kaars, de apostelen om haar heen. Op de achtergrond zijn enkele mannen te zien die een doodskist wegdragen. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het leven van Maria.

Heilige Stefanus

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1128

De Heilige Stefanus, een palmtak in de ene hand en een boek in de andere, draagt enkele stenen in een plooi van zijn gewaad.

De vier evangelistensymbolen

Israhel van Meckenem, naar Martin Schongauer, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1130

Vier ronde voorstellingen van de evangelistensymbolen: de engel van Mattheüs, de adelaar van Johannes, de os van Lucas en de leeuw van Marcus. Kopieën naar de evangelistensymbolen van Martin Schongauer. Deze afbeeldingen zijn uitgeknipt en daarmee uit hun oorspronkelijke context gehaald: een serie…

Gotische monstrans

Israhel van Meckenem, naar Meester W met de Sleutel, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1135

Monstrans met rijke gotische versieringen.

Boom van Jesse

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, prent, RP-P-OB-1142

Uit een slapende man (Jesse) groeit een boom met wijde vertakkingen. Tussen de bladeren verschillende gekroonde figuren, onder wie koning David met zijn harp en Maria met het Christuskind (allen recht boven Jesse).