Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Amor brengt Venus een mand met…

Pieter van Lisebetten, naar Paris Bordone, 1660, prent, RP-P-2014-60-187

Venus ligt onder een boom in een glooiend landschap. Venus heeft een pijl in haar hand. Deze prent maakt deel uit van een album.

Portret van een onbekende man met…

Lucas Vorsterman (II), naar David Teniers, Vincenzo di Biagio Catena, 1660, prent, RP-P-2014-60-199

Deze prent maakt deel uit van een album.

Zondeval

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583, prent, RP-P-2005-214-5-1

Adam en Eva schamen zich voor hun naaktheid nadat zij van de boom van goed en kwaad hebben gegeten. Ze worden door God ontdekt terwijl ze zich met bladeren bedekken. Op de achtergrond de zondeval. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Offer van Kaïn en Abel

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583, prent, RP-P-2005-214-6-2

Kaïn en Abel brengen ieder een offer. Op de voorgrond Kaïns offeraltaar, waarop hij korenschoven en vruchten offert. De rook van het offer stijgt niet omhoog. Op de achtergrond, Abels offeraltaar, waarop hij een schaap offert. De rook gaat omhoog. Boven in de lucht verschijnt God in de wolken. God…

Vrede en Vertrouwen

Hans Collaert (I), naar Maerten de Vos, na 1577 - 1580, prent, RP-P-1983-45-17

Links in een nis de vrouwelijke personificatie van Vrede (Pax). Op haar linkerhand zitten enkele duiven. In haar rechterhand een zwaard en een roede (oorlog en tirannie) die ze verwijdert van de aarde. Rechts naast haar in een nis de vrouwelijke personificatie van Vertrouwen (Fiducia). In haar…

De verloren zoon weggejaagd bij de…

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1588, prent, RP-P-1983-45-29

De verloren zoon wordt door twee vrouwen met een knuppel en een bezem uit het bordeel gejaagd. Vanuit het venster leegt een vrouw een kruik over zijn hoofd. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Thuiskomst van de verloren zoon

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1588, prent, RP-P-1983-45-31

De verloren zoon keert terug naar huis. Hij wordt daar opgewacht door zijn vader, die hem hartelijk verwelkomt. Hij laat een kalf slachten voor een feestmaal om de terugkeer van zijn zoon te vieren. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Cholerisch temperament

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583, prent, RP-P-2005-214-22-1

Ceres met een sikkel en korenaren staat naast Mars, de god van de oorlog. Mars symboliseert het cholerische, opvliegende temperament. Bij zijn voeten liggen wapens. Achter hen plunderende en brandstichtende soldaten. Links Minerva. Bovenaan links, midden en rechts tekens van de dierenriem: Ram,…