Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Battus onthult waar Mercurius de…

Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-24.992

Battus ligt half opgericht op de grond en wijst met gestrekte arm. Achter hem staat een kudde vee. De vermomde Mercurius leunt op een koe. Scène uit Ovidius’ Metamorfosen (Met. II, 703).

Mercurius beschuldigt Battus

Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-24.997

Mercurius houdt de arm van Battus vast en heft zijn hand vermanend op. Battus deinst terug. Op de achtergrond de kudde. Scène uit Ovidius’ Metamorfosen (Met. II, 704-705).

Vrouw met drie kinderen

Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-61.032

Een op een rotsblok zittende vrouw houdt haar ontblote borsten vast. Een kind strekt zijn armen naar haar uit. Twee andere kinderen stoeien op een met draperieën overdekte rots, waarop een vaas ligt.

Twee koeien op stal

Gerard Jan Bos, 1884, prent, RP-P-BI-4179

Kop van een slapende smoushond

Gerard Jan Bos, ca. 1878 - in of voor 1884, prent, RP-P-1884-A-7808

Kop van een slapende smoushond, het rechter gedeelte van de plaat is nog onbewerkt.

Vrouw met linnen muts op

Gerard Jan Bos, ca. 1878 - in of voor 1884, prent, RP-P-1884-A-7810