Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Piëta

Karel van Mallery, 1581 - 1612, prent, RP-P-1908-2338

Maria beweent de dode Christus, die op haar schoot ligt. Links een deel van het kruis. Onder de voorstelling een regel in het Latijn.

H. Siardus van Friesland

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1908-2340

De heilige Siardus van Friesland, zittend in een interieur met in zijn handen een staf, roede en gesel en een crucifix en naast hem een mand met brood, dat hij aan de armen pleegde uit te delen. Van zijn mond naar het Tetragram in het wolkendek, omgeven met musicerende engelen, is de tekst te lezen:…

Engel met geselpaal en gesels

Karel van Mallery, naar Aegidius Sadeler, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-OB-22.695

Engel met geselpaal en gesels. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn. Derde prent uit een serie van acht prenten met voorstellingen van engelen met de Passiewerktuigen.

H. Petrus

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1904-191

De heilige Petrus, ten halven lijve, met in zijn hand een sleutel. Prent uit een serie van vijftien prenten met afbeeldingen van heiligen.

Titelprent voor: Vermis Sericus

Karel van Mallery, naar Jan van der Straet, ca. 1595, prent, RP-P-OB-22.701

Titelprent met in het midden de titel omgeven door zijderupsen op een opgehangen doek voor een boom; de Witte Moerbeiboom (Morus alba), van welke de zijderups de bladeren eet. In de vier hoeken in ovale medaillons vier verschillende stadia in het proces van de productie van zijde door de zijderups.…

Zingende kinderen met rommelpot en…

Marinus Robyn van der Goes, naar Cornelis Saftleven, 1633, prent, RP-P-OB-65.736

Vijf kinderen in een interieur met in het midden een jongen met een rommelpot. Hij zingt erbij. Achter hem nog vier zingende kinderen. Het kind rechts heeft een tol met zweepje.

Vader op de rug van de ezel, de…

Karel van Mallery, naar Ambrosius Francken (I), 1570 - 1612, prent, RP-P-1969-126

Een man op de rug van een ezel, met naast de ezel, te voet, zijn zoon. Links twee omstanders, die spreekgebaren maken. Verbeelding van de Aisopische fabel over de vader, de zoon en de ezel. Tweede scène van de fabel, waarin wordt verteld hoe de vader en de zoon ruilen van plaats; de jongen naast de…

Engel met haan, doornenkroon en…

Karel van Mallery, naar Aegidius Sadeler, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-OB-22.696

Engel met de haan en de doornenkroon. De rietstengel verwijst naar de stok waarmee Christus aan het kruis de in wijn gedrenkte spons kreeg aangeboden. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn. Vierde prent uit een serie van acht prenten met voorstellingen van engelen met de Passiewerktuigen.

Chirurgijn

Marinus Robyn van der Goes, naar Adriaen Brouwer, 1609 - 1639, prent, RP-P-OB-23.116

In een interieur opereert een chirurgijn de arm van een jongeman op een stoel. Op de tafel staat een komfoor met flesjes.