De planeet Venus en haar kinderen

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1646, prent, RP-P-1982-306-18

Venus en Amor rijden in een wagen aan de hemel, getrokken door twee vogels. De tekens van Weegschaal en Stier geven aan welke mensen tot de invloedssfeer van Venus behoren. De mensen, die onder dit sterrenbeeld geboren zijn, geven zich over aan een plezierig leven en erotiek. In een landschap wordt…

Dronkenschap van Noach

Cornelis Cort, naar Maarten van Heemskerck, 1646, prent, RP-P-1982-306-28

Noach ligt dronken en half ontkleed in zijn tent. Op de grond een wijnkruik en op de tafel naast hem een wijnbeker. Zijn zoon Cham wijst naar hem en bespot hem. Sem en Jafet schermen hun vader af met een kleed. Rechts achter is Noach te zien hoe hij zijn wijngaard bewerkt, op een heuvel staat de…

Eerste scheppingsdag: scheiding van…

anoniem, Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1646, prent, RP-P-1982-306-2

God zweeft in de vorm van een tetragram op een wolk: boven hem is er licht, onder hem duisternis. Op de eerste dag van de schepping schiep God licht en duisternis. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Gen. 1:3. Deze prent maakt deel uit van een album.

Babylonische spraakverwarring

Hans Collaert (I) (toegeschreven aan), naar Jan Snellinck (I), 1646, prent, RP-P-1982-306-32

God de Vader, in de gestalte van het door stralenkrans en cherubijnen omringde tetragram, verschijnt aan de hemel bij de toren van Babel. Hij brengt een spraakverwarring teweeg, waardoor de mensen elkaar niet meer kunnen verstaan. De mensen rond de toren vluchten alle kanten op. Een aantal van hen…

Sol, de zon, en zijn kinderen

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1646, prent, RP-P-1982-306-19

De zonnegod Sol rijdt in zijn wagen aan de hemel, getrokken door twee paarden. Het teken van de Leeuw geeft aan welke mensen tot de invloedssfeer van Sol behoren. De mensen, die onder dit sterrenbeeld geboren zijn, houden zich bezig met sportieve activiteiten. Onder hem houden mensen zich bezig met…

Tamar toont de staf en ring van…

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1646, prent, RP-P-1982-306-61

Juda laat het vuur opstoken om zijn schoondochter Tamar te verbranden. Hij wil haar straffen omdat ze zich als een hoer heeft gedragen en daardoor zwanger is geworden. Tamar toont hem echter zijn staf en zegelring, waarmee ze bewijst dat hij haar zwanger heeft gemaakt. Daarna erkent Juda dat hij…

Esau verkoopt zijn…

anoniem, Maerten de Vos, 1646, prent, RP-P-1982-306-47

Esau is hongerig teruggekeerd van de jacht. Zijn jachthonden staan naast hem. Hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer Jakob voor een bord linzen, dat hij al in zijn handen heeft. Jakob en Rebekka zitten aan tafel. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de…

Jakob ontmoet Rachel

anoniem, Maerten de Vos, 1646, prent, RP-P-1982-306-51

Bij de bron in Haran ontmoet Jakob Rachel, die haar vaders schapen te drinken geeft. Jakob omhelst Rachel. Daarnaast drinken de schapen bij de put, waarvan Jakob de deksteen heeft verwijderd. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Gen. 29. Deze prent maakt deel uit…

Simeon en Levi nemen Dina mee naar…

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1646, prent, RP-P-1982-306-57

Simeon en Levi nemen hun zus Dina mee naar huis, nadat zij wraak hebben genomen op Sichem, die hun zus had onteerd. Op de achtergrond doden de broers Sichem en zijn mannen, die na hun besnijdenis koortsig waren en niet terug konden vechten. Onderaan in de marge een verwijzing in het Latijn naar de…

Abraham verdrijft Hagar en Ismaël

Adriaen Collaert (toegeschreven aan), naar Maerten de Vos, 1646, prent, RP-P-1982-306-38

Abraham geeft Hagar en Ismaël broden en een kruik water mee en stuurt hen weg. Rechts op de achtergrond is de oorzaak van deze verstoting te zien: Ismaël bespot Isaäk. Daarom vroeg Sara aan Abraham om Hagar en Ismaël te verstoten. Links op de achtergrond Hagar en Ismaël in de wildernis. Ismaël ligt…