Het Huis

Victor Delhèz, 1925, prent, RP-P-2016-2163-6

Langgerekt vrijstaand huis in een vlak landschap. In de achtergrond een wolkenlucht. Onderdeel van een portfolio met 15 houtsneden.

Schapen

Victor Delhèz, 1925, prent, RP-P-2016-2163-12

Een kudde schapen loopt in zeven rijen achter elkaar over een weiland. Tussen de tweede en derde rij loopt een herder met staf. Onderdeel van een portfolio met 15 houtsneden.

Jongen die over een kerkhof loopt

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-3

Een jongen, gekleed als koorknaap, loopt over een kerkhof. Links de schaduw van de priester die zijn weg volgt. Bladzijde 15 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

Ziel verlaat het lichaam van de…

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-8

De ziel, in de vorm van een figuur met opgeheven armen, stijgt op boven het lichaam van de stervende man die met gesloten ogen op bed ligt. Bladzijde 25 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

Voyagie van den Heere Koenraad van…

Balthasar Coyet, 1677, boek, NG-39

Boek met perkamenten band met op het titelblad: "De Boekverkoper tot den Leser", en gedicht "In Honorem Clarissimi Domini Autorem". De tekst is onderverdeeld in 48 hoofdstukken, en gedrukt in Gotische letter. Er zijn, afgezien van het frontispice, zes prenten in het boek opgenomen: tussen blz.…

Zeemonsters

Victor Delhèz, 1925, prent, RP-P-2016-2163-15

Zeemonsters met de trekken van zeepaardjes, slangen en vissen krioelen langs elkaar heen. Op de zeebodem liggen schelpen. Onderdeel van een portfolio met 15 houtsneden.

Mme Delhez op sterfbed

Victor Delhèz, 1925, prent, RP-P-2016-2163-3

De moeder van de kunstenaar ligt onder een deken op haar sterfbed. Ze draagt een hoofddoek die is versierd met een patroon van sterren en planten. Haar rechterhand rust op haar lichaam. Uit haar hand stijgen bollen van licht omhoog richting haar hoofd. Onderdeel van een portfolio met 15 houtsneden.

Apen

Victor Delhèz, 1925, prent, RP-P-2016-2163-10

Twee apen vlooien een derde aap. Onderdeel van een portfolio met 15 houtsneden.

Motor

Victor Delhèz, 1925, prent, RP-P-2016-2163-8

Machine aangedreven door een propeller. Onderdeel van een portfolio met 15 houtsneden.

Biddende jongen voor een…

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-5

De jongen knielt bij de voordeur van de woning. Op de achtergrond is de dorpskerk waar hij en de priester vandaan kwamen te zien. Bladzijde 19 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.