Jongen die over een kerkhof loopt

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-3

Een jongen, gekleed als koorknaap, loopt over een kerkhof. Links de schaduw van de priester die zijn weg volgt. Bladzijde 15 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

Ziel verlaat het lichaam van de…

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-8

De ziel, in de vorm van een figuur met opgeheven armen, stijgt op boven het lichaam van de stervende man die met gesloten ogen op bed ligt. Bladzijde 25 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

Priester bezoekt een man op zijn…

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-6

Het sterfbed van de man wordt verlicht door twee kaarsen die op een stoel naast het bed staan. De priester leunt over de man en houdt een kruisbeeld in zijn opgeheven hand. De Dood kijkt rechts vanuit de duisternis toe. Bladzijde 21 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

Jongen lezend in een Abc-boek en…

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-1

Links zit een jongen te lezen uit een Abc-boek dat op zijn schoot ligt. Rechts speelt dezelfde jongen met een bal tussen de bloemen en struiken in het Pastoorshof. Op de achtergrond is een kerk te zien. Bladzijde 11 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

Visioen van de H. Augustinus van…

Arnold Loemans, naar Pieter de Jode, Anthony van Dyck, 1642, prent, RP-P-OB-68.003

In het midden staat de H. Augustinus van Hippo. Hij draagt een koorkap over zijn augustijner monnikspij en wordt geflankeerd door twee engelen. Links staat zijn moeder, de H. Monica, en rechts knielt de H. Nicolaas van Tolentino. Nicolaas van Tolentino draagt eveneens een augustijner monnikspij met…

Luidende kerkklok

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-2

Bladzijde 13 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

De Dood strijdt om de overwinning…

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-7

Bladzijde 23 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

Voyagie van den Heere Koenraad van…

Balthasar Coyet, 1677, boek, NG-39

Boek met perkamenten band met op het titelblad: "De Boekverkoper tot den Leser", en gedicht "In Honorem Clarissimi Domini Autorem". De tekst is onderverdeeld in 48 hoofdstukken, en gedrukt in Gotische letter. Er zijn, afgezien van het frontispice, zes prenten in het boek opgenomen: tussen blz.…

Biddende jongen voor een…

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-5

De jongen knielt bij de voordeur van de woning. Op de achtergrond is de dorpskerk waar hij en de priester vandaan kwamen te zien. Bladzijde 19 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.

Profiel van het gezicht van een man

Gerard Baksteen, in of voor 1932, prent, RP-P-2015-98-10

Gezicht van de overleden man. Driemaal is de letter 'G toegevoegd onderaan de voorstelling. Bladzijde 29 uit een publicatie met 30 bladzijden en 10 houtsneden.