Lazarus en de rijke man

Pieter Nolpe, naar Abraham Bosse, 1630 - 1702, prent, RP-P-OB-75.247

In een interieur zit een rijke man met zijn familie en gasten aan tafel. Door de deuropening rechts is de bedelaar Lazarus te zien, wiens zweren door een hond worden gelikt. Links van boven naar onder drie kleinere voorstellingen met de dood van Lazarus, zijn hemelvaart en begrafenis. Rechts drie…

Werken van barmhartigheid

Pieter Nolpe (mogelijk), naar Abraham Bosse, 1637 - 1671, prent, RP-P-OB-24.076

De zeven werken van barmhartigheid. Twee rijke echtparen bezoeken de gevangenen in de gevangenis. Links van boven naar onder drie kleinere voorstellingen met het geven van brood aan de hongerigen, het laven van de dorstigen en het kleden van de naakten. Rechts drie kleinere voorstellingen met het…

Elia en de engel

Pieter Nolpe, naar Pieter Symonsz. Potter, 1623 - 1702, prent, RP-P-1903-A-23092

Een engel maakt Elia wakker, die op de grond ligt in een landschap. Links onder de boom een kruik en een brood. Naar de Bijbeltekst in 1 Kon. 19: 5-7. Onderaan in de marge een tweeregelige tekst in het Latijn en een tweeregelige tekst in het Nederlands.

Elia gevoed door de raven

Pieter Nolpe, naar Pieter Symonsz. Potter, 1623 - 1702, prent, RP-P-1887-A-11913

Elia zit onder een boom aan een rivier, waar de raven hem brood en vlees komen brengen. Naast hem ligt een groot boek. Naar de Bijbeltekst in 1 Kon. 17:6. Onderaan in de marge twee tweeregelige teksten in het Nederlands.

Elia en de weduwe van Sarefat

Pieter Nolpe, naar Pieter Symonsz. Potter, 1623 - 1702, prent, RP-P-1887-A-11915

Elia ontmoet de weduwe van Sarefat en haar zoon, die samen hout sprokkelen buiten de stadspoort. Naar de Bijbeltekst in 1 Kon. 17:10. Onderaan in de marge twee tweeregelige teksten in het Latijn en het Nederlands.

Elia in de vurige wagen

Pieter Nolpe, naar Pieter Symonsz. Potter, 1623 - 1702, prent, RP-P-1887-A-11914

Elia rijdt ten hemel in een vurige wagen, getrokken door twee paarden en bestuurd door een engel. Hij steekt zijn hand op naar de achtergebleven profeet Elisa en zijn mantel valt uit de wagen naar beneden. Naar de Bijbeltekst in 2 Kon. 2:11. Onderaan in de marge twee tweeregelige teksten in het…

Elia en de profeten van Baäl

Pieter Nolpe, naar Bartholomeus Breenbergh, 1623 - 1702, prent, RP-P-OB-73.975

De profeet Elia knielt voor het altaar dat hij met water heeft overgoten en roept zijn God aan om het offer te laten branden. Links kijkt koning Achab toe. Op de achtergrond staan de priesters van Baäl bij hun altaar, waar zij vergeefs Baäl aanroepen om hun offer te verbranden. Onderaan in de marge…

Floraes Gecks-kap, 1637

Pieter Nolpe, 1720, prent, BI-B-FM-077-66

Floraes Gecks-kap. Herdruk uit 1720 van de spotprent op de tulpenmanie, windhandel in tulpenbollen in het jaar 1637. In een herberg in de vorm van een grote narrenkap zitten tulpenhandelaren. Links op een verhoging staat de duivel met een zandloper, handelaren met een stok met inschrijvingen en een…

Pakezels op een weg

Pieter Nolpe, naar Adriaen van Nieulandt (I), 1623 - 1653, prent, RP-P-OB-24.073

Op en weg lopen een aantal pakezels en hun drijvers. Achteraan rijdt een volgeladen kar, getroken door paarden. Op de voorgrond een omgevallen boom. Prent uit een serie landschappen.

Twee dansende boeren en een…

Pieter Nolpe, naar Pieter Jansz. Quast, 1623 - 1653, prent, RP-P-OB-24.092

Een boer en een boerin dansen met elkaar. De vrouw houdt in een hand een sleutelbos en een geldbuidel. De man heeft een dolk aan zijn riem hangen. Links kijkt een derde boer toe. Prent maakt deel uit van een serie met scènes uit het boerenleven.