Adam en Eva verbergen zich voor God…

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1585, prent, RP-P-1988-312-7

Adam en Eva hebben na het eten van een vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad ontdekt dat ze naakt zijn. Ze bedekken zich met bladeren en verbergen zich voor God achter een boom. God de Vader zoekt ze en vraagt waar ze zijn. Links op de achtergrond geeft God de Vader kleren aan Adam en…

Eva treurt om de dood om Abel

Johann Sadeler (I), naar Michiel Coxie (I), 1585, prent, RP-P-1988-312-12

Adam en Eva vinden het lijk van hun zoon Abel bij de offerplaats. Hij is vermoord door zijn broer Kaïn. Eva zit op haar knieën bij hem met de handen in het haar. Links zit Adam handenwringend op een steen. Onderaan een verwijzing naar de Bijbeltekst in Gen. 4 in het Latijn. Deze prent maakt deel uit…

Adam en Eva buiten het Paradijs

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1585, prent, RP-P-1988-312-9

Adam en Eva en hun kinderen Kaïn en Abel in de wildernis buiten het paradijs. Adam rust van het werk dat hij dagelijks moet verrichten. Eva geeft Abel de borst. Kaïn geeft een schaap te eten. Rechts Adam en Eva kokend voor hun huis. Op de achtergrond bewerkt Adam het land. Onderaan een verwijzing…

Schepping van Eva

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1585, prent, RP-P-1988-312-5

God de Vader schept Eva uit de zij van de slapende Adam en helpt haar overeind. Links op de achtergrond wijst God Adam en Eva op de boom van de kennis van goed en kwaad. Rechts op de voorgrond een hond. Onderaan een verwijzing naar de Bijbeltekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een…

Eva verleidt Adam van de boom te…

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1585, prent, RP-P-1988-312-6

Eva biedt Adam een appel aan van de boom van de kennis van goed en kwaad. In de boom de slang. Verschillende dieren op de achtergrond. Onderaan een verwijzing naar de Bijbeltekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Schepping van de dieren

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1585, prent, RP-P-1988-312-3

De vijfde scheppingsdag: God schept de dieren. God de Vader in de gedaante van een oude man, staand te midden van verschillende dieren. In de lucht vogels, in zee een zeemonster, links een olifant, koe, schapen en konijnen. Rechts een pauw en twee apen. Onderaan een verwijzing naar de Bijbeltekst in…

Verdrijving uit het Paradijs

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1585, prent, RP-P-1988-312-8

Adam en Eva worden door een engel met een vlammend zwaard uit het paradijs verdreven. Naast hen kruipt de slang. Rechts op de achtergrond een leeuw en een hert. Onderaan een verwijzing naar de Bijbeltekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Schepping van Adam

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1585, prent, RP-P-1988-312-4

De zesde scheppingsdag: de schepping van Adam. Op de voorgrond staat God de Vader die de naakte Adam leven inblaast. Op de achtergrond geeft God Adam de opdracht om de dieren namen te geven. Onderaan een verwijzing naar de Bijbeltekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Kaïn doodt Abel

Johann Sadeler (I), naar Michiel Coxie (I), 1585, prent, RP-P-1988-312-11

Kaïn slaat zijn broer Abel dood met het kaakbeen van een ezel. Op de achtergrond zijn twee offeraltaren te zien. Kaïns offer wordt geweigerd, de rook gaat naar beneden. Het offer van Abel wordt wel door God geaccepteerd. Op de achtergrond verschijnt God als een lichtstraal uit de hemel aan Kaïn.…

Intocht in Jeruzalem

Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., 1570 - 1600, prent, RP-P-1966-9

Christus, op een ezel, rijdt Jeruzalem binnen. Rondom hem zwaaien mensen met palmtakken. Een man legt zijn mantel voor Christus neer op de grond. Een andere man is in een boom geklommen. Deze prent maakt deel uit van een album.