Abraham offert zijn zoon Isaac

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511B(V)

Op een altaar ligt Isaac vastgebonden en Abraham staat op het punt om zijn zoon te doden. Een engel weerhoudt hem daarvan. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Genesis XXII.

Mozes en de brandende braamstruik

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511E(V)

Mozes zit op de berg Horeb bij de kudde schapen van zijn schoonvader als hij in een visioen God ziet verschijnen in een brandende braamstruik. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Exodi III.

Dronken man en de Dood

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509U(V)

Een gezelschap zit te drinken aan een tafel in een herberg. Links geeft een dronken man over en schenkt de Dood een kan met drank leeg in de mond van een andere man. In de marge boven de prent staat de tekst Ephes. V.

Schaduw op zonnewijzer teruggezet…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511KK(R)

God geeft koning Hizkia een teken dat hij zijn gebed om langer te mogen leven heeft gehoord, hij laat de schaduw op de zonnewijzer tien graden achteruitgaan. Twee zonnewijzers zijn naast elkaar weergegeven met twee verschillende standen van de zon. Rechts is mogelijk het huilende gezicht van de…

Priester en de Dood

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4509K(V)

Een priester loopt met een monstrans buiten een kerk. De Dood loopt voorop met een lantaarn en hij luidt een bel. Achter de priester lopen geestelijken, een van hen heeft een emmer met een wijwaterkwast. In de marge boven de prent staat de tekst Sapien VII.

Ark van het verbond en voorwerpen…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511H(V)

Ark van het verbond, waarin tafelen der wet worden bewaard, en andere voorwerpen die behoren tot de inrichting van de tabernakel. Links staat een menora, daarnaast vaatwerk voor de offers en rechts staat het toonbrood, boven de voorwerpen zweven twee cherubijnen. In de marge boven de afbeelding…

Koning en de Dood

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4509D(V)

De koning zit aan tafel voor een maaltijd met links en rechts hofdienaren. Rechts staat de Dood die een kan leeg schenkt in een kom. Links op tafel staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst Eccle. X.

Natan wijst David op zijn zonden

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511T(R)

De profeet Natan knielt voor David en hij wijst de koning op de zonden die hij beging door Uria te doden en bij Batseba een kind te verwekken. In de marge boven de afbeelding staat de tekst II Regvm XII [2 Samuel 12].

Letter C en twee kinderen met…

Hans Holbein (II), 1522 - 1526, prent, RP-P-OB-4508B

Letter O met drie vechtende…

Hans Holbein (II), 1522 - 1526, prent, RP-P-OB-4508H