Brief van Ploos van Amstel met…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1785, prent, RP-P-1896-A-19157

Varkensslacht

Cornelis Ploos van Amstel, 1778 - 1787, prent, RP-P-1944-43

De Winterkoning op het ijs, 1621

Cornelis Ploos van Amstel, naar Hendrick Avercamp, 1766, prent, RP-P-OB-80.983

Jonge vrouw met een brief

Cornelis Ploos van Amstel, naar Caspar Netscher, 1756 - 1798, prent, RP-P-OB-17.277

Portret van een oude man met een…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Rembrandt van Rijn, 1756, prent, RP-P-1908-421

Omroeper

Cornelis Ploos van Amstel, naar Cornelis Dusart, 1776 - 1777, prent, RP-P-1981-199

Regenten van het weeshuis te…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan de Bray, 1777 - 1786, prent, RP-P-OB-24.627

Hand met rond voorwerp

Cornelis Ploos van Amstel, 1758, prent, RP-P-OB-24.702

Schaapskooi

Cornelis Ploos van Amstel, naar Karel Dujardin, 1781 - 1787, prent, RP-P-OB-24.639

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768, prent, RP-P-1984-224