Doornenkroning van Christus

Antonie Wierix (II), naar Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1988-312-314

Soldaten duwen met stokken de doornenkroon op het hoofd van de met touwen geboeide Christus. Een man zit in geknielde houding voor Christus en bespot hem. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Kruisafneming

Antonie Wierix (II), naar Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1988-312-320

Het lichaam van Christus wordt van het kruis gehaald door Nikodemus en Josef van Arimatea. Maria Magdalena knielt bij Christus' voeten. Maria zit ineengezakt op de grond. Ze wordt ondersteund door Johannes. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een…

Graflegging van Christus

Antonie Wierix (II), naar Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1988-312-321

Christus wordt door Josef van Arimatea en Nikodemus in het rotsgraf gelegd. Rond het graf de treurende heilige vrouwen. Op de voorgrond de passiewerktuigen. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Christus in het voorgeborchte

Antonie Wierix (II), naar Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1988-312-322

Na zijn dood daalt Christus af in het voorgeborchte. Hij breekt de poorten van de hel en reikt de hand aan patriarchen, profeten en andere personen. Drie duivels kijken toe. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Simson en Delila

Antonie Wierix (II), naar Maerten de Vos, 1643, prent, RP-P-OB-9341

Simson ligt te slapen op Delila's schoot en zij knipt zijn haren af. Gewapende Filstijnen komen tevoorschijn achter de boom om Simson gevangen te nemen. Rechts in het landschap een brug over een rivier. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Ri. 16:19.

H. Catharina van Alexandrië

Antonie Wierix (II), naar Hieronymus Wierix, 1565 - voor 1604, prent, RP-P-1904-175

Landschap met de heilige Catharine van Alexandrië. In haar hand het zwaard van haar terechtstelling. Naast haar het gebroken wiel van haar martelwerktuig. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Susanna en de ouderlingen

Antonie Wierix (II), 1579 - voor 1604, prent, RP-P-OB-66.806

Susanna wordt bij het baden in een fontein door twee ouderlingen betast. Ze probeert hen af te weren. Op de achtergrond een tuin. In het kader onder de voorstelling een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

De blinde herders

Antonie Wierix (II), naar Marten van Cleve (I), 1579, prent, RP-P-OB-76.886

Landschap waarin allegorische figuren en beeldelementen samen een rebus vormen. Links een schouw waarop het jaar 1579, daarbij twee blinde herders, in de hemel God met de wetstafelen. In het midden twee beren, een want aan een kapotte deur, een zot die heit en rechts twee wolven die schapen scheren.…

De verkeerde wereld, 1579

Antonie Wierix (II), naar Marten van Cleve (I), 1579, prent, RP-P-OB-76.885

Landschap waarin allegorische figuren en beeldelementen samen een rebus vormen. Personificaties van Geveinsdheid en Tirannie houden links de wereld ondersteboven, daarnaast de slapende Liefde en Tijd met een opengeslagen boek. In het onderschrift de oplossing van de rebus in 3 verzen van elk 2…

H. Stanislaus Kostka

Antonie Wierix (II), 1565 - voor 1604, prent, RP-P-1907-3897

De Poolse jezuïet Stanislaus Kostka zit geknield in een kerk. Hij ontvangt de heilige communie (geconsacreerde hostie en een slok uit de miskelk) van twee engelen. In de hemel de heilige Barbara, in haar armen haar attribuut de toren, omringd door engelen en cherubijnen. In de marge een zesregelig…