H. Christoffel

Aegidius Sadeler, naar Jacopo Bassano, 1580 - 1629, prent, RP-P-OB-75.704

H. Cristoffel met het kind jezus op de schouder, lopend naar rechts. In de wolken Maria met Kind en Johannes de Doper.

De kindermoord te Bethlehem

Aegidius Sadeler, naar Jacopo Tintoretto, 1580 - 1629, prent, RP-P-OB-75.750

Maria met Kind en Johannes de Doper…

Aegidius Sadeler, naar Rafaël, 1580 - 1629, prent, RP-P-OB-74.917

Maria met Kind en Johannes de Doper, in cirkel met tekst.

Jaarmarkt in de Vladislavsky-zaal…

Aegidius Sadeler, 1607, prent, RP-P-OB-70.089

Jaarmarkt in de Vladislavsky-zaal van het oude koninklijke paleis te Praag. Links staan kramen waar kunstwerken en andere goederen te koop worden aangeboden. Er lopen veel bezoekers rond. Links- en rechtsboven een wapen. Onder de voorstelling een vijfregelige, Latijnse tekst en een drieregelige…

Keizer Ferdinand II te paard

Aegidius Sadeler, 1629, prent, RP-P-OB-70.083

Keizer Ferdinand II zit in Romeinse wapenrusting op een paard. Hij draagt een lauwerkrans. Het paard vertrapt enkele halfnaakte mannen op de grond. Bij hen ligt hun wapenrusting. Links staat de gevleugelde personificatie van standvastigheid met een hoorn des overvloeds in haar hand. Rechts de…

Stamboom van het Habsburgse huis

Aegidius Sadeler, 1629, prent, RP-P-1893-A-18030

Stamboom van het Habsburgse huis van Rudolf I van Habsburg tot en met Baltasar Carlos (1629-1646).

Keizer Ferdinand II te paard…

Aegidius Sadeler, 1629, prent, RP-P-OB-70.083B

Keizer Ferdinand II zit in Romeinse wapenrusting op een paard. Het paard vertrapt enkele halfnaakte mannen op de grond. Bij hen ligt hun wapenrusting. Links staat de personificatie van standvastigheid. Rechts de Integriteit. Bij haar voeten liggen slangachtige wezens. Onder de voorstelling een motto…

Kruisoprichting

Aegidius Sadeler, naar Christoph Schwarz, 1587, prent, RP-P-2004-56

Het kruis met Christus wordt met behulp van mankracht en twee ladders opgericht. Links is Maria flauwgevallen en kijkt Maria Magdalena met gevouwen handen omhoog. Achter het kruis staan enkele soldaten bij de twee andere veroordeelden. Onder de voorstelling een zesregelig, Latijns gebed.

Allegorisch portret van…

Aegidius Sadeler, 1600, prent, RP-P-OB-102.820

Gedenkprent voor de overleden vrouw van de schilder Batholomeus Spranger. Links Bartholomeus Spranger en rechts zijn vrouw Christina Muller. De twee portretten worden omringd door de personificaties van de vrije kunsten, het geloof, de tijd, de dood en de roem.

Kruisiging van Christus…

Aegidius Sadeler, naar Agostino Carracci, naar Jacopo Tintoretto, in of na 1582, prent, RP-P-OB-35.705

Kruisdood van Christus op Golgota. Christus hangt aan het kruis, links en rechts van hem worden de twee misdadigers gekruisigd. Longinus staat op het punt zijn lans in de zijde van Christus te steken. Een groep mannen op paarden en ezels kijkt toe. De Maria's en Johannes treuren onder het kruis.…