Allegorie op de Katholieke Kerk: de…

Louis Jean Desprez, ca. 1790, prent, RP-P-2010-73

Een monumentale trap, geflankeerd door gebouwen, kapelletjes rotsen en een aquaduct leidt naar een kerk. Een lange processie van priesters en andere geestelijken beklimt de trap. Op de rechter voorgrond is een stal met ezels, koeien, geiten en varkens. Centraal op een voorplan staat een zuil met…

Monogram van Dirk van Gelder

Dirk van Gelder, 1947, prent, RP-P-1949-463

Insecten en een slak rondom het monogram 'DvG' in hartvorm.

Nieuwjaarskaart van J.E.M. Kramers

Dirk van Gelder, 1947, prent, RP-P-1949-465

De zinspreuk 'A man is rich in proportion to the number of things which he can afford to let alone' omgeven met dieren, planten en een engel met een vangnet.

Planten en grassen

Dirk van Gelder, 1945, prent, RP-P-1949-190

Op de planten een vlinder, een slak en een mug.

Walcheren

Maaike Braat, 1945, prent, NG-1980-29-B

Ondergelopen land met enkele huizen aan weerszijden van een weg tussen twee rijen bomen, het verdronken land te Walcheren in 1945. Rechts voor de boerderij met rood dak vaart een man punterend in een bootje.

Gezicht op de rivier en het eiland…

Maillet, voor 1744 - na 1760, prent, RP-P-1998-702

Op de voorgrond vervoeren figuren goederen met een paardenkar, met ezels en met een boot. Op de achtergrond worden bouwwerken gebouwd. Rechtsboven genummerd: 39.

Zelfportret

Henk Hartog, 1941, prent, RP-P-2007-453

Henk Hartog, zittend aan een tafel, met een potlood in zijn linkerhand. Op de tafel een schetsblok en een fles.

Vignet met bosviolen

Gerrit Willem Dijsselhof, 1876 - 1924, prent, RP-P-2007-223

Bruiloft te Kana

Lodewijk Schelfhout, 1939, prent, RP-P-1952-1172

Maria, een bruid en bruidegom, en Christus, gezeten aan een tafel. Christus zegent zes stenen wijnvaten, waardoor de inhoud ervan veranderd van water in wijn. Op de achtergrond een vrouw in een keuken en een raam dat uitzicht biedt op een kerk.

Landschap met ruiter en voetganger

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-2008-61

Een heuvelachtig landschap met in het midden een boompartij. Op het pad staat een man met uitgestrekte arm naast een man te paard. Aan de andere kant van de boompartij een wandelaar met een stok in zijn handen.