400 resultaten gevonden


Salomon Savery Jan van Brosterhuyzen, 1645 - 1647, prent, RP-P-OB-26.926

Gezicht op fort Nassau, ca. 1636-1644. In de lucht een gevleugelde banderol met de titel. In het onderschrift de verklaring van de letters A-E in het Latijn.

Jan van Brosterhuyzen, 1645, prent, RP-P-1951-74

Mogelijk is dit een gezicht op de West-Afrikaanse stad Argijn. Aan de kust liggen forten waar grote rookpluimen opstijgen. Op de voorgrond een schip met Nederlandse vlaggen. Boven een vaandel met de titel. In de marge letters met namen die overeenkomen met locaties in het landschap.

Frans Jansz. Post Salomon Savery, 1645 - 1647, prent, RP-P-1951-67

Verbranden van de suikermolens aan de Allerheiligenbaai bij Salvador, ca. 1640-1641. De vloot van Johan Maurits van Nassau valt deze belangrijke vesting van de Portugezen in Brazilië aan. In de lucht een gevleugelde banderol met de titel versierd met twee rookhoorns en een lauwerkrans.

Gillis van Scheyndel (I) , Salomon Savery, 1638, prent, RP-P-1981-139

Een vrouw (Griet garnael) met een mand om haar arm loopt naar rechts. Op de achtergrond een brug met enkele figuren en scheepsmasten. De prent maakt deel uit van een serie van 32 prenten met genretaferelen.

Gillis van Scheyndel (I) , Salomon Savery, 1638, prent, RP-P-1981-141

In een smederij bewerkt een smid met een hamer een stuk ijzer op een aambeeld. Naast hem een haard. De prent maakt deel uit van een serie van 32 prenten met genretaferelen.

Gillis van Scheyndel (I) , Salomon Savery, 1638, prent, RP-P-1981-146

Een man met een hoed op het hoofd en in de handen een mand en een stok. De prent maakt deel uit van een serie van 32 prenten met genretaferelen.

Gillis van Scheyndel (I) , Salomon Savery, 1638, prent, RP-P-1981-153

Een man met een kruiwagen met spullen staat in de buurt van een werf. Op de achtergrond enkele scheepsmasten. De prent maakt deel uit van een serie van 32 prenten met genretaferelen.

Gillis van Scheyndel (I) , Salomon Savery, 1638, prent, RP-P-1981-127

Een man (Styn onbeschamt) met op het hoofd een muts en op de rug een grote mand loopt naar rechts. Op de achtergrond een heuvel. De prent maakt deel uit van een serie van 32 prenten met genretaferelen.

Gillis van Scheyndel (I) , Salomon Savery, 1638, prent, RP-P-1981-134

Een man (Ian Semel alias mostertman) draagt een juk met daaraan twee emmers. Op de achtergrond een houten brug en een huis. De prent maakt deel uit van een serie van 32 prenten met genretaferelen.

Gillis van Scheyndel (I) , Salomon Savery, 1638, prent, RP-P-OB-15.177

Een marskramer (Sueckeltie) loopt met een mand met koopwaren langs een dorp. Op de achtergrond een kanaal met een man in een boot, en enkele huizen. De prent maakt deel uit van een serie van 32 prenten met genretaferelen.