uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

1.144 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Adriaan de Weerdt, Gerard de Jode Philips Galle, ca. 1557 - ca. 1591, prent, RP-P-1968-229

Boaz spreekt met Ruth, die op zijn akker aren heeft geraapt. Ruth knielt voor hem met een bundel aren onder de arm. Boaz wijst op zijn akker en zegt dat ze aren mag blijven rapen. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Ruth 2.

Adriaan de Weerdt, Gerard de Jode Philips Galle, 1557 - 1591, prent, RP-P-1968-231

Boaz ontvangt bij de stadspoort de sandaal van een man die net als Boaz het recht heeft om het land van Ruth en Naomi te kopen. De man toont hiermee dat hij zijn recht niet laat gelden. Een groep stadsoudsten is getuige van de koop en van Boaz' belofte om met Ruth te trouwen. Onder de voorstelling…

Gerard P. Groenning, Gerard de Jode Lucas van Doetechum, ca. 1572, prent, RP-P-1913-3429

In een hoek van de tempel zit Christus tussen de schriftgeleerden en legt hen de schrift uit. Christus maakt een spreekgebaar. De overige mannen zoeken iets op in hun boeken of praten eveneens met elkaar. Jozef loopt de tempel binnen en vindt zijn zoon tussen de geleerden.

Gerard P. Groenning, Gerard de Jode Lucas van Doetechum, ca. 1572, prent, RP-P-1913-3431

Een Farizeër bidt in de tempel bij het altaar. Op de voorgrond knielt een tollenaar. Hij durft niet dichtbij te komen en vraagt God om vergiffenis van zijn zonden. In de zijbeuken van de tempel zijn mensen druk in gesprek.

Gerard P. Groenning, Gerard de Jode Lucas van Doetechum, ca. 1572, prent, RP-P-1954-613

De hogepriester Zacharias verschijnt op de trappen van de tempel en toont zich aan het volk. Groepjes mensen staan buiten te wachten. In de tempel is te zien hoe Zacharias een visioen heeft.

Gerard P. Groenning, Gerard de Jode Lucas van Doetechum, ca. 1572, prent, RP-P-1954-625

Petrus en Johannes lopen langs een kreupele die voor de deur van de tempel om aalmoezen vraagt. In de naam van Christus genezen ze de man die vervolgens weer kan lopen. Petrus grijpt naar zijn arm en helpt hem op te staan.

Maerten de Vos, Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1580 - 1584, prent, RP-P-BI-6064

Het element vuur, gepersonifieerd door de naakte zonnegod Helios. Hij is omringd door vlammen en houdt een salamander en in zijn ene hand en in zijn andere hand een feniks. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent is deel van een vierdelige serie over de vier elementen.

Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1581, prent, RP-P-1981-67

In de lucht zweeft de planeetgod Sol, de zon. Op de voorgrond de personificaties van Honos, Eer, voorgesteld als een soldaat en een deugdzame huisvrouw die aan het spinnen is. Op de achtergrond een riddertoernooi. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een zevendelige serie over de…

Ambrosius Francken Hans Collaert (I) (I) , Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-1904-3545

Op de achtergrond vluchten Saul en zijn wapendrager weg van het Filistijnse leger. Op de voorgrond hebben beiden zelfmoord gepleegd door zich in hun zwaarden te storten. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een serie over het verhaal van David en Saul.

Hans Collaert (I) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-1904-3259

Susanna wordt door soldaten naar de plaats van executie geleid; een grote menigte volgt haar. Daniël ziet dit gebeuren en protesteert. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie met het verhaal van Susanna (Daniël 13:1-64).