De Dood vecht tegen de mensheid

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar David Vinckboons (I), 1610, prent, RP-P-OB-102.142

Allegorische voorstelling. De dood schiet zijn pijl op een gewapende menigte jonge en oude, arme en rijke mannen en vrouwen die uit een poort komen. Zij proberen zich tegen de pijlen van de dood te verdedigen. Vader Tijd haalt met zijn zeis uit naar instrumenten van de wetenschap zoals globe en…

Kind tussen twee engelen met…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1624, prent, RP-P-BI-2232

Man trekt loten uit twee globes en…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar onbekend, 1590 - 1633, prent, RP-P-1911-2958

Mogelijk allegorie op de ijdelheid. Een man of koning zit tussen twee globes en steekt zijn armen in de bollen om loten te trekken. Twee rijke en machtige mannen zitten aan weerszijden in afwachting van het lot dat zij toebedeeld krijgen.

Venus door de wind meegevoerd op…

Boëtius Adamsz. Bolswert (mogelijk), naar Parmigianino, 1590 - 1633, prent, RP-P-BI-2383

Venus staat op haar schelp op zee en houdt haar gewaad in de wind zodat het met de hulp van putti dient als een zeil. Twee andere vrouwen rijsen op uit de zee, Eén van hen houdt een hoorn des overvloeds vast. De voorstelling toont verwantschap met het thema de geboorte van Venus.

Engel houdt doek vast waarop titel…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Abraham Bloemaert, 1619, prent, RP-P-OB-26.694

Engel houdt doek vast waarop titel en voorstelling van voorwerpen voor de ascetiek waaronder een rozenkrans, olielamp, bijbel en een gesel voor zelfkastijding. Op het verso staat een fragment Latijnse tekst van de uitgave.

Twee engelen met de monstrans met…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639 - 1689, prent, RP-P-BI-2188

Twee engelen met de monstrans met het H. Sacrament en Latijns vers.

Willemynken valt van rots en…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1627, prent, RP-P-BI-2210

De begeleidende tekst in het devotie boekje verklaart de gebeurtenis: Duyfken vertrouwt met hulp van engelen en heiligen in God. Zij bevindt zich op de goede weg naar het Hemelse Jeruzalem. Willemynken echter vertrouwt in zichzelf, is hoogmoedig en gaat op eigen houtje de rots beklimmen. Daardoor…

Embleem met engel die aan man toont…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1623, prent, RP-P-1880-A-4032

Een engel toont een man dat hij moet leven naar het voorbeeld van heiligen. In een tuin bij een klooster knielt een groep heiligen in gebed. Uit de hemel met de Heilige Drieëenheid straalt licht op hen neer.

Pelikaan voedt zijn jongen met zijn…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639 - 1689, prent, RP-P-BI-2187

Pelikaan als symbool van Christus nestelt in een doornenkroon en voedt zijn jongen met zijn eigen bloed. De vogel toont meer gelijkenis met een roofvogel zoals een adelaar. Een slang met een vogelkop krult zich om een kruis. In het verklarende vers wordt de vogel een pelikaan genoemd.

Kerk waar de hostie wordt bewaard…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639 - 1689, prent, RP-P-BI-2184

Kerk waar de hostie wordt bewaard brandt af maar de hostie blijft gespaard. Inwoners van Amsterdam kijken wanhopig naar het brandende kerkgebouw terwijl brandweermannen er alles aan doen om de brand te blussen. Onder de voorstelling staan verzen in het Latijn en Nederlands.