Twee figuren bij een doodskist op…

Arnold Houbraken, 1682, prent, RP-P-1878-A-2092

Twee converserende figuren bij een doodskist op een draagbaar. De rechter figuur is gekleed in een lang gewaad. Links op de achetrgond een huis. Prent uit een boek waarin 36 prenten met zinnenbeelden. Prent gebruikt in: F. van Hoogstraten, De schoole der wereld, 1682.

Personificatie van de…

Arnold Houbraken, 1710 - 1719, prent, RP-P-1885-A-8976

Een vrouwfiguur als personificatie van de gedienstigheid in een nis, met in haar rechterhand een kaarsenhouder met een brandende kaars. Prent uit een serie van 41 zinnebeelden.

Erichthonius gevonden door de drie…

Arnold Houbraken, 1670 - 1719, prent, RP-P-OB-48.925

Erichthonius, geboren uit het verspilde zaad van Vulcanus op Moeder Aarde en door Minerva opgesloten in een mand, wordt gevonden door de drie dochters van Cecrops, de koning van Attica. Het kind heeft een slangenstaart in plaats van benen, waar de drie dochter hevig van schrikken. Onder de…

Amor bij Venus en Mars

Arnold Houbraken, 1700 - 1750, prent, RP-P-1885-A-8994

Amor met zijn boog in de hand grijpt naar zijn pijlenkoker, in het vertrek waar een naakte Venus op bed zit met Mars gekleed in zijn wapenrusting. Op de achtergrond een doorkijk naar een tuin. Kopie naar de prent van Houbraken uit deel 2 van een serie prenten met zinnebeelden.

Slapende nimf begluurd door een…

Arnold Houbraken, 1688 - 1700, prent, RP-P-OB-48.944

Een naakte nimf, slapend bij een olielamp onder een baldakijn, wordt bespied door een sater die haar gewaad opzij schuift. Prent van deel 2 van een serie prenten met zinnebeelden, in totaal bestaande uit drie delen met respectievelijk 23, 17 en 20 prenten.

Narcissus

Arnold Houbraken, 1700 - 1750, prent, RP-P-1885-A-9002

Narcissus kijkt in een grot naar zijn eigen reflectie in het water. Op de achtergrond een berglandschap. Rechtsonder: X. Kopie naar een prent van Houbraken uit deel 2 van een serie prenten met zinnebeelden.

Jupiter en Semele

Arnold Houbraken, 1688 - 1700, prent, RP-P-1885-A-9000

Jupiter, met een bliksemschicht in zijn hand, heeft de baby van Semele vast, de latere wijngod Bacchus. Semele ligt stervend op de grond, omdat zij Jupiter in zijn volle goddelijkheid wilde zien. Dit laatste op advies van Juno, te zien achter de wolk in de achtergrond, omdat zij jaloers was op het…

Apollo in de smidse van Vulcanus

Arnold Houbraken, 1688 - 1700, prent, RP-P-1885-A-8999

Vulcanus, bij zijn aambeeld, hoort geschokt het nieuws aan van Apollo, dat zijn echtgenote Venus overspel pleegt met Mars. Apollo heeft zijn lier vast en heeft een lichtkrans van zonnestralen rond het hoofd. Rechtsonder: O. Prent van deel 1 van een serie prenten met zinnebeelden, in totaal bestaande…

Allegorie op de veranderlijkheid

Arnold Houbraken, ca. 1710 - 1719, prent, RP-P-1881-A-4869

Allegorische voorstelling met een wereldbol, op een piëdestal met een bas-reliëf, die wordt geflankeerd door Vader Tijd (rechts), met op zijn hoofd een zandloper en vleugels op zijn rug en de gepersonifieerde Waarheid (links), met op haar hoofd een zon. Vader Tijd wijst met een hand op de wereldbol…

Gepersonifieerde Zonde

Arnold Houbraken, 1710 - 1719, prent, RP-P-1937-997

Een naakte vrouwfiguur met loshangend haar als personificatie van de zonde kijkt over haar schouder naar een wegvluchtende Kaïn die zojuist zijn broer Abel heeft gedood, nadat zij aan God hadden geofferd. Prent uit een serie van 41 zinnebeelden.