De slaap van de rede brengt…

Francisco de Goya, 1797 - 1799, prent, RP-P-1921-2064

Een man is in slaap gevallen boven zijn werk. Zijn hoofd rust op zijn armen, terwijl pen en papier werkeloos op tafel liggen. Boven zijn hoofd komen uilen en vleermuizen aangevlogen, hun silhouetten steken dreigend af tegen de achtergrond. Achter de stoel ligt een kat.

Venus en Mars

Angelo Bertini, naar Giovanni Tognolli, naar Antonio Canova, 1793 - 1838, prent, RP-P-OB-38.956

Sculptuur van de goden Mars en Venus die elkaar omarmen door de Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova.

Napoleon als vredestichtende Mars

Antonio Ricciani, naar Giovanni Tognolli, naar Antonio Canova, 1785 - 1836, prent, RP-P-OB-39.165

Sculptuur van Napoleon I Bonaparte als de vredestichtende god Mars door de Italiaans beeldhouwer Antonio Canova.

Bladzijde uit het huwelijksdicht…

Pieter van den Berge (toegeschreven aan), 1725, prent, RP-P-1935-466

Dubbelblad uit het huwelijksdicht voor Fredrik Stegman en Maria Leydack met een prent met een allegorie op het huwelijk. Een stel staat voor een reukaltaar. Naast hun Geloof, Hoop en Liefde. Het geheel is omlijst met bladranken, bomen, rook, putti en harten. Op de andere bladzijde een gedicht op de…

De Liefdadigheid

Domenico Marchetti, naar Giovanni Tognolli, naar Antonio Canova, 1790 - 1844, prent, RP-P-OB-39.105

Sculptuur van de Liefdadigheid, een jonge vrouw die de arm van een oude man vasthoudt met achter hen een kind, door de Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova.

Naiade

Angelo Bertini, naar Antonio Canova, naar Giovanni Tognolli, 1793 - 1838, prent, RP-P-OB-38.962

Sculptuur van een liggende Naiade op een leeuwenvel, naast haar benen zit een putto met een lier, door de Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova.

Gezicht op Ter Horne state en…

Carel Frederik Bendorp (I), naar Jan Bulthuis, 1786 - 1792, prent, RP-P-1908-2286

Portret van Roger Gale

Ignatius Joseph van den Berghe, 1798, prent, RP-P-1910-346

Portret van Willem Deurhof

Balthasar Bernards, naar Bernard Picart, 1711 - 1737, prent, RP-P-OB-26.598

Borstbeeld van Willem Deurhof in ovaal. Onder het portret zijn naam.

Jongenskop met hoed

Joannis Jacobus Bijlaert, 1749 - 1809, prent, RP-P-1936-878