Plattegrond van een koepelkerk

anoniem, naar Dirk Truer, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-1

Platte Grond van een Coepel Kerk getekent door Dirk Truer Mr Metzelaer.

Plattegrond van een ontworpen kerk…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-9

Architectuurontwerp, boven: Plan ofte Grondt vande Booter-Marckt met de Geconcipieerde Kerck daar op bequaamelyck geplaatst (...). Plaat II van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (....) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Ontwerp voor de fundering van een…

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-4

Tweede Kerck-Grondt, aanwysende hoe dat in de dickte vande binne-verbandt Mueren seer veele Kelder Graaven, en daar buyten oock heele ruyme Lyck Byseth-Plaatsen (...). Plaat VII van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de…

Doorsnede en interieur van een…

Joost van Sassen, naar Dirk Truer, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-4

Sign. r.o.: J. van Sassen fecit Coepel Kerk doorgesneeden in 't perspectief te zien getekent door Dirk Truer Mr Metselaer.

Plattegrond van de Oude Kerk te…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-10

Architectuurontwerp, boven: Door het dus Bestippen van dry onser Hooft-Kercken met de omtrek van dit Concept-Gebouw, (...). Plaat III van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (....) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Ontwerp voor een koepelkerk

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-2

Met schaalverdeling. Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...). Architectuurontwerp.

Ontwerp voor galerijen met…

anoniem, naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-7

Vyfde Grondt, voor Twee, sulcke volkomen Kerck-Galderyen, tot seer veele Mans en Vrouwe so gemeene Sit-Bancken, als besloote Gestoelten, en voor nog een halve Galderye (...). Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de…

Vooraanzicht van een koepelkerk…

anoniem, naar Dirk Truer, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-2

Architectuurontwerp.

Plattegrond van een koepelkerk

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-5

Derde Kerck-Grondt, om de Graf- en Kelder-Sarcken, soo naa 't Plan beneeden, als de Coupel boven, opt beste te schicken en te verdeelen: (...) Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Titelblad van `NIEW DESSEYN tot een…

anoniem, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-78-1

Onderdeel van NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK met een HOOGE TOOREN daer midden uyt rysende; gansch dienstig- en gevoeg-lyck te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...), Amsterdam