39 resultaten gevonden


Dirk Truer, Reinier Ottens anoniem (I), 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-1

Platte Grond van een Coepel Kerk getekent door Dirk Truer Mr Metzelaer.

Dancker Danckerts, anoniem Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-589

Aenwysinge vande twede Grondt (...) Fig. b, van: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.

Dancker Danckerts, anoniem Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-591

Zy Geevel ten Zuyden, ten Noorden heeftse een ende selve Opstal Fig. F, van: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.

Dancker Danckerts, anoniem Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-572

De Gevel van 't Amsterdams Stadt-Huys op de hoeck tegen de Zy en achter Gevel aensiende Fig. G, van: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.

Dancker Danckerts, anoniem Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-584

DE VIERSCHAER ten Westen Fig. K, van: Afbeelding van 't Stadt Huys vam Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.

anoniem, Dancker Danckerts Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-577

Het Welfsel vande Krygs-raets Sael Fig. Z uit: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661. Architectuurontwerp.

anoniem, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-4

Tweede Kerck-Grondt, aanwysende hoe dat in de dickte vande binne-verbandt Mueren seer veele Kelder Graaven, en daar buyten oock heele ruyme Lyck Byseth-Plaatsen (...). Plaat VII van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de…

anoniem, ontwerp, RP-P-AO-23-78-9

Architectuurontwerp, boven: Plan ofte Grondt vande Booter-Marckt met de Geconcipieerde Kerck daar op bequaamelyck geplaatst (...). Plaat II van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (....) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Dirk Truer, Reinier Ottens Joost van Sassen (I), 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-4

Sign. r.o.: J. van Sassen fecit Coepel Kerk doorgesneeden in 't perspectief te zien getekent door Dirk Truer Mr Metselaer.

Dancker Danckerts Jacob Vennekool, 1661, prent, RP-P-AO-21-13-5

Voor-Gevel van 't Amstrdams Stadt Huys ten Oosten Fig. D, van: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661. Architectuurontwerp.