Christus voor Kajafas

Marinus Robyn van der Goes, naar Jacob Jordaens (I), 1630 - 1652, prent, RP-P-OB-75.253

Christus wordt, door soldaten die hem bespotten, voorgeleid aan de hogepriester Kajafas. Kajafas staat links op een verhoging voor een troon en scheurt zijn kleed. In het midden het vuur op de binnenplaats waar Petrus rechts tegen een vrouw ontkent dat hij Christus kent. Onder de voorstelling de…

Gezicht op de nieuw gebouwde…

Caspar Jacobsz. Philips, 1771, tekening, RP-T-00-3525

Gezicht op de Muiderpoort te Amsterdam, gezien vanaf de Plantage, 1771. Ontwerp voor een prent.

Ontwerp voor koepelvoet en…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Nicolaas Listingh, ca. 1700 - 1705, prent, RP-P-AO-23-78-8

Twee ontwerpen voor onderdelen van een koepelkerk voor op de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein, te Amsterdam. Boven het ontwerp voor de houten koepelvoet. Onder het ontwerp voor de ondersteuning van de verschillende galerijen. Daaronder een schaalstok: 150 Amsterdamse Voeten. Rechtsonder…

Plattegronden van de Oude Kerk met…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Nicolaas Listingh, ca. 1700 - 1705, prent, RP-P-AO-23-78-11

Plattegrond van de Oude Kerk met in stippenlijn de omtrek van het ontwerp voor een koepelkerk op de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein, te Amsterdam. Onder een schaalstok: 180 Amsterdamse Voeten. Rechtsonder genummerd: III. Niet uitgevoerd architectuurontwerp.

Plattegronden van de Zuider- en…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Nicolaas Listingh, ca. 1700 - 1705, prent, RP-P-AO-23-78-10

Boven een plattegrond van de Zuiderkerk met in stippenlijn de omtrek van het ontwerp voor een koepelkerk op de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein, te Amsterdam. Onder hetzelfde met een plattegrond van de Westerkerk. In het midden een schaalstok: 70 Amsterdamse Voeten. Op onderste plaat…

Plattegrond van de Botermarkt te…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Nicolaas Listingh, ca. 1700 - 1705, prent, RP-P-AO-23-78-9

Plattegrond van de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein, te Amsterdam met ontwerp voor een nieuwe koepelkerk. Boven in het midden de titel met daaronder een schaalstok: 300 / 150 Amsterdamse Voeten. Rechtsonder genummerd: II. Niet uitgevoerd architectuurontwerp.

Paleis Honselaarsdijk wisselt van…

Simon Fokke, 1754, tekening, RP-T-00-1588

Boven: gezicht op de buitenkant van Paleis Honselaarsdijk met een vrolijke menigte tijdens de wisseling van eigenaar, 1754. Het paleis werd als onderdeel van de Pruisische heerlijkheden in Holland door Frederik de Grote verkocht aan Anna van Hannover op 21 februari 1754. Onder: vier personen om een…

Doorsnede van een koepelkerk voor…

Joost van Sassen, naar Dirk Truer, 1736, prent, RP-P-AO-23-75D

Doorsnede van een koepelkerk voor op de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein, te Amsterdam. Onder in het midden een schaalstok: 100 voeten. Niet uitgevoerd architectuurontwerp.

Plattegrond van een koepelkerk voor…

Joost van Sassen, naar Dirk Truer, 1736, prent, RP-P-AO-23-75A

Plattegrond van een koepelkerk voor op de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein, te Amsterdam. Onder in het midden een schaalstok: 100 voeten. Niet uitgevoerd architectuurontwerp.

Overdracht van geschenken aan het…

Daniël Kerkhoff, 1786, tekening, RP-T-00-1670

Plechtige overdracht van de geschenken van de vaandel, trom en geweren aan het Amsterdamse exercitiegenootschap Bato's Kroost, op het exercitieterrein buiten de Leidsepoort te Amsterdam, 16 juli 1786. De geschenken aangereikt door enkele dames, donatrices, aan de vaandrigs van de schutterij. Op de…