44 resultaten gevonden


Jacob Houbraken, 1708 - 1780, tekening, RP-T-1897-A-3436

Ontwerp voor een prent.

Jacob Houbraken, 1708 - 1780, tekening, RP-T-1897-A-3455

Ontwerp voor een prent.

Jan Luyken Bernard Picart, 1728, tekening, RP-T-00-1806

Johan van Oldenbarnevelt knielt voor zijn onthoofding op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 13 mei 1619. Zijn knecht Jan Franken knielt aan zijn zijde op het schavot, een predikant houdt een gebed. Op het plein de verzamelde toeschouwers. Ontwerp voor een prent.

Rembrandt Harmensz. van Rijn Bernard Picart, 1725, tekening, RP-T-1890-A-2285

Ontwerp voor een prent.

Carlo Maratti, 1635 - 1713, tekening, RP-T-1948-582

Ontwerp voor een schilderij.

Augustinus Terwesten Mattheus Terwesten (I), 1680 - 1757, tekening, RP-T-1982-55

Jacob Houbraken, 1708 - 1780, tekening, RP-T-1897-A-3496

Ontwerp voor een prent.

Jacob de Wit, ca. 1705 - ca. 1754, tekening, RP-T-1942-9

Aäron en Hur stutten Mozes' handen tijdens de strijd van het volk Israël tegen de Amalekieten (Exodus 13:7). Ontwerp voor een schildering.

Herman Coets, 1673 - 1763, tekening, RP-T-1943-101

Prediking van Christus in een landschap. Ontwerp voor een pent.

Pieter Jansz, 1660 - 1672, tekening, RP-T-1894-A-2966

Ontwerp voor een glasraam.