Compositie van portretmedaillons

Jacob Houbraken, 1708 - 1780, tekening, RP-T-1897-A-3436

Ontwerp voor een prent.

Johan van Oldenbarnevelt knielt…

Bernard Picart, naar Jan Luyken, 1728, tekening, RP-T-00-1806

Johan van Oldenbarnevelt knielt voor zijn onthoofding op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 13 mei 1619. Zijn knecht Jan Francken knielt aan zijn zijde op het schavot, een predikant houdt een gebed. Op het plein de verzamelde toeschouwers. Ontwerp voor een prent.

Portret van Philip Tiedeman

Jacob Houbraken, 1708 - 1780, tekening, RP-T-1897-A-3455

Ontwerp voor een prent.

De Romeinse kinderliefde

Bernard Picart, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1725, tekening, RP-T-1890-A-2285

Ontwerp voor een prent.

Ontwerp voor een altaarstuk met…

Carlo Maratti, 1635 - 1713, tekening, RP-T-1948-582

Ontwerp voor een schilderij.

Ontwerp voor een hoekstuk van een…

Mattheus Terwesten, naar Augustinus Terwesten (I), 1680 - 1757, tekening, RP-T-1982-55

Portretten van Jan Steen en Frans…

Jacob Houbraken, 1708 - 1780, tekening, RP-T-1897-A-3496

Ontwerp voor een prent.

De bergrede (?)

Herman Coets, 1673 - 1763, tekening, RP-T-1943-101

Prediking van Christus in een landschap. Ontwerp voor een pent.

Aäron en Hur stutten Mozes' handen…

Jacob de Wit, ca. 1705 - ca. 1754, tekening, RP-T-1942-9

Aäron en Hur stutten Mozes' handen tijdens de strijd van het volk Israël tegen de Amalekieten (Exodus 13:7). Ontwerp voor een schildering.

Wapenschild van de familie Van…

Pieter Jansz., 1660 - 1672, tekening, RP-T-1894-A-2966

Ontwerp voor een glasraam.