44 resultaten gevonden


anoniem, 1708, noodmunt, NG-VG-4-448

Voorzijde: gekroond wapenschild op twee gekruiste maarschalkstaven. Keerzijde: opschrift

anoniem, 1709, noodmunt, NG-VG-4-450

eenzijdige, min of meer vierkante noodmunt. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans onder cijfer 20, boven torentje binnen omschrift en parelrand. Keerzijde: blanco

anoniem, 1709, noodmunt, NG-VG-4-455

Eenzijdige noodmunt. Voorzijde: toren met valhek onder cijfer 2 binnen omschrift en sierrand. Keerzijde: blanco. Op beide zijden sporen van onderliggend omschrift zichtbaar.

anoniem, 1743, noodmunt, NG-VG-4-486

eenzijdige, vierkante noodmunt met afgeschuinde hoeken. Voorzijde: gekroond wapenschild tussen jaartal binnen bladerkrans en omschrift. Keerzijde: blanco

anoniem, 1793, noodmunt, NG-VG-4-501

Voorzijde: roedebundel met bijl, bekroond met vrijheidsmuts binnen eikekrans en omschrift. Keerzijde: waardeaanduiding binnen omschrift

anoniem, 1795, noodmunt, NG-VG-4-506

Voorzijde: waardeaanduiding boven jaartal. Keerzijde: gekroond wapenschild tussen monogram F II

anoniem, 1799, noodmunt, NG-VG-4-513

Voorzijde: roedebundel met bijl, bekroond met vrijheidsmuts binnen krans van lauwertakken en omschrift. Keerzijde: waardeaanduiding

anoniem, 1791, noodmunt, NG-ZN-281

Eenzijdige, aan keerzijde beschreven noodmunt met afgeschuinde hoeken. Voorzijde: in rode inkt:vierkant met daarin opschrift "Caisse patriotique de Nantes. / Billet de cinq sols / Création de Septembre 1791. / Arrêté par la Municipalité, & rem- / boursable en Assignats." Daaronder waardeaanduiding.…

anoniem, 1793, noodmunt, NG-ZN-320

eenzijdig biljet: in rood vierkant: opschrift gedrukt in rode inkt boven drie handtekeningen en stempel met opschrift in zwarte inkt

anoniem, 1705, noodmunt, NG-VG-4-433

Voorzijde: monogram van letters S en L tussen jaartal. Keerzijde: opschrift boven Romeins cijfer X in versierd cartouche