Zeeslag bij Duins (linker…

Salomon Savery, 1640, tekstblad, RP-P-OB-76.941A

Tekstblad bij de prent van de zeeslag bij Duins tussen de Spaanse vloot onder bevel van Antonio de Oquendo en de Staatse vloot onder Maarten Harpertsz. Tromp, 21 oktober 1639. Blad met 2 keer 2 kolommen tekst in het Nederlands. De linker tekstblad in een ongemonteerd ensemble bestaande uit een grote…

Tekstblad bij de prent van de…

Pieter Persoy, 1692, tekstblad, RP-P-OB-82.780B

Tekstblad bij de prent van de haven bij Saint-Malo waarheen de overgebleven Franse schepen gevlucht zijn na de nederlaag tegen de gecombineerde Engelse en Hollandse vloten in de slag bij St Kaap la Hogue in het Kanaal, 29 mei t/m 3 juni 1692. De haven afgesloten met een grote ketting.

Tekstblad met de titel voor de…

Claes Jansz. Visscher (II), 1608 - 1610, tekstblad, RP-P-OB-80.570A

Tekstblad met de titel voor de prent van de overwinning van de admiraal Wolfert Hermansz met vijf schepen op de Portugese vloot van dertig schepen in de zeeslag voor Bantam, 25-30 december 1601. Grote voorstelling op drie bladen met bijbehorende tekstbladen. Titel gedrukt in 3 regels onder elkaar,…

Duits tekstblad bij de voorstelling…

Lambert Cornelisz. (mogelijk), 1600 - 1601, tekstblad, RP-P-OB-80.454B

Duits tekstblad behorend bij de voorstelling van de slag bij Nieuwpoort gecombineerd met portretten van Albrecht en Isabella met Mendoza en Maurits en Frederik Hendrik te paard voor het slagveld, 2 juli 1600. Tekst in 8 kolommen met een beschrijving van de gebeurtenissen, een lijst van…

Toelichting van de werking van de…

Christoffel van Sichem (I), 1652, tekstblad, RP-P-OB-80.571D

Toelichting van de werking van de zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Drie kolommen tekst in het Frans. Onderdelen genummerd 7, 8 en 9. Met versierde initiaal P. Dit blad behoort losgesneden en aan de zijkanten en onderzijde van de grote prent van de zeilwagen in drie platen gemonteerd te worden.

Tekstblad met het begin en eind van…

Claes Jansz. Visscher (II), 1608 - 1610, tekstblad, RP-P-OB-80.599

Tekstblad met het begin en eind van de beschrijving van de overwinning van de admiraal Wolfert Hermansz met vijf schepen op de Portugese vloot van dertig schepen in de zeeslag voor Bantam, 25-30 december 1601. Grote voorstelling op drie bladen met bijbehorende tekstbladen. Tekstblad met de eerste 2…

Tekstbladen bij de prent van het…

Jan Evertsz Cloppenburgh (II), 1602, tekstblad, RP-P-AO-16-130B

Vier tekstbladen behorend bij de grote voorstelling op twee platen van het beleg en de inname van Grave door het Staatse leger onder Maurits, juli-september 1602. Vier kolommen, deels in losse stukken, in het Nederlands.

Tekstblad gebruikt bij een kaart…

Claes Jansz. Visscher (II), 1636, tekstblad, RP-P-OB-81.387

Zes kolommen tekst gebruikt bij een kaart van het beleg en de inname van Schenckenschans door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 1635-1636. Laatst genoemde data in de tekst zijn 29 april en 'den laetsten April 1636'. De losse kolommen uitgeknipt en met twee stuks naast elkaar opgeplakt op…

Beleg van Maastricht, 1632…

Claes Jansz. Visscher (II), 1632, tekstblad, RP-P-AO-16-127-7

Tekstbladen behorende bij de grote samengestelde kaart van het beleg en de inname van Maastricht door het Staatse leger onder stadhouder Frederik Hendrik, 9 juni tot 21 augustus 1632. Beschrijving van het beleg en de verovering van de stad en de artikelen van overgave, in acht merendeels losgesneden…

Gedrukt bericht van de ontdekte…

Ludolph Breeckevelt, 1638, tekstblad, RP-P-OB-81.431

Gedrukt bericht van de ontdekte samenzwering om Maastricht aan de Spanjaarden te verraden, 1638.