Verschillende van de belangrijkste…

anoniem, 1625 - 1626, prent, BI-B-FM-013B-9

Vijf voorbeelden van de belangrijkste typen schansen en vestingen, in gebruik tijdens het beleg van Breda door het Spaanse leger onder Spinola, 1624-1625. Vier plattegronden en een figuur in doorsnede.

Beleg van Leuven door Hollandse en…

Andries Pauli, 1635, prent, RP-P-OB-81.381

Beleg van Leuven door de gecombineerde Hollandse en Franse legers, vanaf 24 juni en opgegeven op 4 juli 1635. Plan van de stad en omgeving. Boven het kwartier van de stadhouder, links van de stad het Franse kwartier. Linksboven Minerva met een kleed met de opdracht aan Ferdinand, rechtsboven het…

Mislukte aanval op fort Kallo, 1638

Bonaventura Peeters (I), 1638, prent, RP-P-OB-81.435A

Vluchtende soldaten van het Staatse leger onder graaf Willem van Nassau-Siegen na de mislukte aanval op de schans bij Kallo, 21 juni 1638. De soldaten proberen door het water de gereedstaande boten te bereiken. Rechts het kerkje van Kallo. Deel van een ensemble van twee platen en twee tekstbladen in…

Beleg van Breda, 1624-1625

anoniem, 1625 - 1626, prent, BI-B-FM-013B-16

Kaart van de omsingeling en het beleg van Breda door het Spaanse leger onder Spinola, 1624-1625. Rechtsonder de legenda A-O.

Schansen en loopgraven, 1624-1625

anoniem, 1625 - 1626, prent, BI-B-FM-013B-11

Schansen en loopgraven, in gebruik bij het beleg van Breda door het Spaanse leger onder Spinola, 1624-1625. Rechtsboven de legenda A-G.

Kaart van het land rondom Breda,…

anoniem, 1625 - 1626, prent, BI-B-FM-013B-4

Kaart van het land rondom Breda tussen Mechelen, Steenbergen en Den Bosch, waarop aangegeven de belangrijkste wegen en vaarwegen, 1624-1625.

Inname van Fort Knock, 1649

anoniem, 1649, prent, RP-P-OB-81.601A

Kaartje met de inname van Fort Knock te Knokke op 22 april 1649 door het leger van de landvoogd Leopold Willem. Plan van het fort, in de rechterbovenhoek een kaart van het groter gebied in West-Vlaanderen. Details in de voorstelling gemerkt A-F. Bij de prent behoort een tekstblad.

Herovering van La Bassée door…

anoniem, 1642, prent, RP-P-OB-81.514

Kaart met de herovering van de vestingstad La Bassée door het Spaanse leger onder landvoogd Francisco de Melo op 11 mei na een belegering begonnen op 19 april 1642. Bovenaan een deel van de versterkte stad, daaronder de dijken en loopgraven aangelegd door de belegeraars. Rechtsboven op een kleed een…

Plattegrond van fort Mardijk, 1645

anoniem, 1645, prent, RP-P-OB-81.552

Plattegrond van het fort Mardijk bij het plaatsje Mardijk bij Duinkerken, belegerd en veroverd door het Franse leger onder Gaston, hertog van Orléans op de Spanjaarden, 22 juni - 9 juli 1645. Voor de kust een Hollands schip. In het onderschrift de legenda 1-14 in het Frans. Rechtsboven een wapen.

Praalbed van de overleden…

Pieter de Jode (II), naar Antoine Sallaert, 1641, prent, RP-P-OB-76.327

Praalbed van de op 9 november 1641 overleden kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk, opgebaard in de Sint-Gudulekerk te Brussel. Het lichaam in wapenrusting onder een baldakijn, omgeven door geestelijken en publiek. Onder de prent 2 keer 4 regels in het Latijn.