Gevecht bij Lens, 1648

Pieter Nolpe, naar Pieter Symonsz. Potter, 1648, prent, RP-P-1926-231A

Veldslag bij Lens tussen de Fransen onder de prins van Condé en de Spanjaarden onder de aartshertog Leopold Willem, waarbij de Fransen overwonnen, 20 augustus 1648. Ruitergevecht, op de achtergrond hoge rookwolken. Details in de voorstelling met cijfers gemerkt. Bij de prent behoren twee bladen met…

Komeet van 1652

anoniem, 1653, prent, RP-P-OB-76.959

Blad met vier afbeeldingen van de komeet zoals deze is gezien in Regensburg op 24, 25 en 26 december 1652. Onder de afbeelding van de staartster een beschrijving in 2 kolommen van observaties in Regensburg, Amsterdam en graafschap van der Mark.

De doorgebroken dijk bij Jaap…

Roelant Roghman, 1651 - 1652, prent, RP-P-OB-76.940A

Blad met twee voorstellingen. Boven heiwerkzaamheden tijdens het herstel van de op 5 maart 1651 doorgebroken Sint-Antoniesdijk of Diemerzeedijk bij de herberg Jaap Hannes. In het midden de herbergen bij de Bocht, in de verte Durgerdam en Diemen. Onder de doorgebroken dijk bij Houtewael. Twee…

Overwinning van Willem III aan de…

Romeyn de Hooghe, 1691, prent, RP-P-OB-68.281E

Overwinning van Willem III aan de Boyne, 1690. Geheel samengesteld uit drie losse prenten en twee tekstbladen. Kaartje van de regio met Dublin, Drogheda en de kust met de Ierse Zee. Bovenaan de slagorde van beide legers. Links het wapen van de koning van Engeland met de heilige Joris die de draak…

Gevecht tussen de heer van Breauté…

Joannes van Doetechum (II), naar Sebastiaan Vrancx, 1631, prent, RP-P-OB-76.973

De slag van Lekkerbeetje, 5 februari 1600. Veldslag tussen de ruiters van de heer van Breauté, een Fransman in dienst van de Staten en Gerrit Abrahamsz., alias Leckerbeetje, Luitenant van Spanje in 's-Hertogenbosch, op de Vughterheide bij Den Bosch, met 21 ruiters. Op de achtergrond links de stad…

Zeemonster gevangen tussen…

anoniem, 1661, prent, RP-P-AO-11-49

Een wonderlijk zeemonster (pijlinktvis) gevangen door vissers op de Noordzee tussen Scheveningen en Katwijk, 12 november 1661. Het lichaam van het dier is gebalsemd door professor Johannes van Horne te Leiden. De plaat en een tekstblad samen op een blad papier geplakt.

Wonderlijke uitvinding van een…

anoniem, 1686, prent, RP-P-OB-82.544

Wonderlijk uitvinding uit 1686 door de ingenieur Mustaphato Salicio van een koperen mortier waarmee 25 soldaten in een afgesloten bol door de lucht binnen vijandelijke muren geschoten kunnen worden. Plaat met vier genummerde voorstellingen van het laden, afschieten en veilig landen van de soldaten.…

Uittocht van het Franse leger uit…

Romeyn de Hooghe (omgeving van), 1673, prent, RP-P-OB-82.385

Uittocht van het Franse leger uit Utrecht, 1673. Het Franse leger verlaat op 23 november 1673 de stad Utrecht met meeneming van 15 gijzelaars. Op de achtergrond de stad met de Dom, op de voorgrond trekt de stoet langs ruïnes.

Interventie van Christus in de…

anoniem, 1676, prent, RP-P-OB-82.460A

Allegorie met de interventie van Christus in de strijd tussen de coccejanen en voetianen in Zeeland in 1676. Kerkinterieur waarin Christus met Mozes en Aäron en de wetstafelen en de apostelen de ruziënde dominees uit de kerk verdrijven. Enkele van de hoofdrolspelers worden met naam aangeduid: De…

Zeeslag bij Kijkduin op 21 augustus…

anoniem, 1673, prent, RP-P-OB-82.296

Zeeslag bij Kijkduin (bij Texel) op 21 augustus 1673 tussen de Staatse vloot onder Michiel de Ruyter en Cornelis Tromp en de Engels-Franse vloot onder prins Rupert en graaf Jean d'Estrées (II). Grote voorstelling van de zeeslag met brandende en zinkende schepen. Op het blad onder de plaat een…