Theatrum anatomicum van Leidse…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo (mogelijk), naar Jan Cornelisz. van 't Woudt, 1609, prent, RP-P-1887-A-12041

Zeeslag bij Kaap la Hogue, 1692

Romeyn de Hooghe (mogelijk), 1692, prent, RP-P-OB-82.763

Vrede van Utrecht, 1713

Laurens Scherm, 1713, prent, RP-P-OB-83.037-49

Zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652, prent, RP-P-OB-70.165

Zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652, prent, RP-P-OB-70.166

Vertrek van de prinses van Oranje…

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1689, prent, RP-P-1885-A-9621

Vertrek van de prinses van Oranje…

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1689, prent, RP-P-OB-6676

De zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1603, prent, RP-P-OB-60.809