31 resultaten gevonden


Claes Jansz. Visscher Pieter Hendricksz. Schut (II), 1653, prent, RP-P-OB-76.964

De zeeslag bij Terheide in de Eerste Engelse Oorlog tussen de Staatse vloot onder Maarten Tromp en de Engelse vloot onder George Monck, 10 augustus 1653. Bovenaan een portret van M.H. Tromp in lauwerkrans, met aan weerszijden opschrift Praelium navale inter Belgos et Anglos, Ao 1653. Naast het…

Claes Jansz. Visscher (II), Claes Jansz. Visscher Pieter Nolpe (II), 1641, prent, RP-P-OB-81.500

Grote ensemble van de kaart en voorstellingen van het Huis te Gennep, belegerd en veroverd door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 6 juni - 27 juli 1641. Ensemble bestaande uit een titel in 4 stroken, de 4 platen uit het atelier van Visscher, de 4 bladen van het vertrek van het garnizoen door…

Claes Jansz. Visscher (II), 1644, prent, RP-P-OB-81.537A

Kaart van het beleg van de stad Sas-van Gent door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, begonnen 28 juli 1644. Kaart van Sas-van-Gent en het omliggende land tussen Philippine, Axel en Zelzate met de dijken en schansen aangelegd door de belegeraars en hun legerkampen. Rechtsonder een cartouche…

Claes Jansz. Visscher (II), 1645, prent, RP-P-OB-81.551A

Beleg en verovering van het fort Mardijk bij het plaatsje Mardijk bij Duinkerken, 22 juni - 9 juli 1645, door het Franse leger onder Gaston, hertog van Orleans op de Spanjaarden. Bovenaan een profiel van het fort Mardijk aan het strand met de schans het Houten Wambus, daaronder een plan van het fort…

Pieter Hendricksz. Schut, Frederik de Wit anoniem, 1658, prent, RP-P-OB-81.853

De Slag in de Sont, tussen de Staatse vloot onder admiraal Jacob baron van Wassenaer, heer van Obdam, en de Zweedse vloot onder admiraal Carl Gustaf Wrangel, 8 november 1658. Op de voorgrond de zeeslag met links het gevecht tussen admiraalsschepen van Wassenaer genaamd de Eendracht en van Wrangel…

Claes Jansz. Visscher Pieter Hendricksz. Schut (II), 1644, prent, RP-P-OB-77.711

Zeeslag tussen de Zweedse en Deense vloten in de Fehmarn Belt (tussen het Deense Lolland en het Duitse eiland Fehmarn), 23 oktober 1644. De Zweden onder bevel van C.G. Wrangel worden bijgestaan door een Nederlandse vloot onder bevel van Maerten Thijssen, genaamd 'Ankarhjelm'. Zeeslag in volle gang,…

anoniem, 1649 - 1651, prent, RP-P-OB-81.334

Kaart van het beleg van Maastricht door het Staatse leger onder stadhouder Frederik Hendrik, 9 juni tot 21 augustus 1632. Omsingeling van de stad met de verschillende legerkampen van de belegeraars. Rechtsonder de stadhouder met officieren te paard. Gemerkt linksonder: Fig. 14 fol. 136.

Pieter Hendricksz. Schut, 1660, prent, RP-P-1926-418

Het vertrek van de Engelse koning Karel II vanuit Scheveningen naar Engeland, 2 juni 1660. Op het strand een menigte van toeschouwers, in het midden neemt Karel afscheid van zijn zuster en tante. Links koetsen, de duinen en het dorp Scheveningen, op de achtergrond vuren kanonnen saluutschoten. Vóór…

Claes Jansz. Visscher Renaud (II) , Staten-Generaal, 1641, prent, RP-P-OB-81.500A

Hoofdblad met de kaart van Gennep met het Huis te Gennep en omgeving, belegerd en veroverd door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 6 juni - 27 juli 1641. Met de circumvallatielinie van de belegeraars en de hun legerkampen. Onderdeel van een ensemble bestaande uit een titel in 4 stroken, de 4…

Claes Jansz. Visscher (II), 1644, prent, RP-P-OB-81.543A

Plattegrond van Sas-van-Gent, belegerd door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, begonnen 28 juli en ingenomen op 5 september 1644. Plattegrond van de versterkingen rond Sas-van-Gent, onderaan twee mannen met een doek waarop een uitvergroot detail van de beschietingen bij de ravelijnen bij het…