Gestrande potvis op het strand…

Willem Pietersz. Buytewech, 1617, prent, RP-P-BI-5312

Publiek uit verschillende lagen van de bevolking verdringt zich rond de gestrande potvis. Onder de voorstelling staat in vier regels het opschrift Desen vis is gestant tusschen Scheveling en Katwijck den 21 Jannewaerij 1617 lanck sijnde 52 voet en 36 dick lanck en 5 voet de staert breet. De randen…

Gestrande walvis bij Noordwijk op…

Willem Pietersz. Buytewech, 1615, prent, RP-P-BI-5313

Publiek met vooral modieus geklede dames en heren verdringt zich rond de potvis. Onder de voorstelling is ruimte vrijgelaten voor een opschrift.

Gestrande walvis op het strand te…

Esaias van de Velde, 1614 - 1615, prent, RP-P-1926-238

Volgens het onderschrift in de cartouche strandde deze potvis op het strand van Noordwijk op 28 december 1614. De lengte van het dier telde 58 voeten. Van de Velde documenteert met deze prent de gebeurtenis. Hij toont de werklieden die zich met de grote vis bezighouden en de modieus geklede…

Vierde plaat van de watersnood na…

Jan Smit (II), 1741, prent, RP-P-OB-83.746

De vierde plaat van de watersnood na het doorbreken van de dijken bij de grote rivieren tussen Arnhem en Culemborg, december 1740 - januari 1741. Voorstelling van het gebied tussen de rivieren met alle dorpen en steden, op de voorgrond het droogmalen met een kettingmolen. Op het blad onder de plaat…

Kampement van Oosterhout, 1732

anoniem, 1732, prent, RP-P-OB-83.684

Plattegrond van het Hollandse legerkamp tijdens het Kampement van Oosterhout op de heide bij Oosterhout, 6 september 1732. Onder de plaat een lijst van de eskadrons cavalerie (1-11) en de bataljons infanterie (a-l) en de legenda A-O.

Derde plaat van de watersnood na…

Jan Smit (II), 1741, prent, RP-P-OB-83.745

Derde plaat van de watersnood in het rijk van Nijmegen na het doorbreken van de dijken bij de grote rivieren tussen Arnhem en Culemborg, december 1740 - januari 1741. Voorstelling van het gebied tussen de rivieren met alle dorpen en steden, op de voorgrond het treffen van voorbereidingen tot het…

De slag bij Nieuwpoort, 1600 (blad…

Lambert Cornelisz. (toegeschreven aan), 1600 - 1649, prent, RP-P-OB-77.512

De slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600. Gevechten in de duinen tussen het Staatse leger en Spaanse troepen onder Albrecht; het Spaanse leger slaat op de vlucht. Linksonder de gevangenneming van Mendoza. In de voorstelling een cartouche met Latijnse tekst; onder en boven de plaat teksten in romeins en…

Tweede plaat van de watersnood na…

Jan Smit (II) (toegeschreven aan), 1741, prent, RP-P-OB-83.744

Tweede plaat van de watersnood in de provincies Gelderland en Zuid-Holland na het doorbreken van de dijken bij de grote rivieren tussen Arnhem en Culemborg, december 1740 - januari 1741. Voorstelling van het gebied tussen de rivieren met alle dorpen en steden, op de voorgrond families die…

Dijkdoorbraak bij Elden, 1740

Jan l'Admiral, 1741, prent, RP-P-OB-83.756

Kaart van het gebied getroffen door de watersnood na het doorbreken van de dijk bij het dorp Elden, 1740 en 1741. Op de voorgrond zoeken mensen redding in bomen en op het dak van een boerderij, meer naar achteren worden mensen uit het water getrokken in bootjes.

Slag bij de Leffingedijk tussen de…

Floris Balthasarsz. van Berckenrode, 1600, prent, RP-P-OB-77.517

Nederlaag van het Zeeuwse en Schotse regiment bij de slag bij de Leffingedijk tussen de Staatse troepen van Ernst Casimir van Nassau en de Spaanse van Albrecht van Oostenrijk, 2 juli 1600. Voorstelling van de veldslag in een cartouche versierd met rolwerk. Bij de prent behoort een tekstblad met…