Komeet van 1652

anoniem, 1653, prent, RP-P-OB-76.959

Blad met vier afbeeldingen van de komeet zoals deze is gezien in Regensburg op 24, 25 en 26 december 1652. Onder de afbeelding van de staartster een beschrijving in 2 kolommen van observaties in Regensburg, Amsterdam en graafschap van der Mark.

Zeeslag bij Duins (rechterplaat),…

Salomon Savery, naar Abraham de Verwer, 1640, prent, RP-P-OB-76.968

Zeeslag bij Duins tussen de Spaanse vloot onder bevel van Antonio de Oquendo en de Staatse vloot onder Maarten Harpertsz. Tromp, 21 oktober 1639. Op de voorgrond een brandend schip en sloepen met bemanningsleden, rechts de veroverde Spaanse schepen. Op de achtergrond de Engelse kust tussen Walmer en…

Het doorbreken van de…

Pieter Nolpe, naar Willem Schellinks, 1651, prent, RP-P-OB-76.971

Dijkdoorbraak van de Sint-Antoniesdijk of Diemerzeedijk buiten Amsterdam op 5 maart 1651, veroorzaakt door de hoge watervloed en de sterke noordwester storm. Het water stroomt door het gat in de dijk, aan weerszijden van het gat toeschouwers in paniek. Op de achtergrond de torens van Amsterdam.…

De doorgebroken dijk bij Jaap…

Roelant Roghman, 1651 - 1652, prent, RP-P-OB-76.940A

Blad met twee voorstellingen. Boven heiwerkzaamheden tijdens het herstel van de op 5 maart 1651 doorgebroken Sint-Antoniesdijk of Diemerzeedijk bij de herberg Jaap Hannes. In het midden de herbergen bij de Bocht, in de verte Durgerdam en Diemen. Onder de doorgebroken dijk bij Houtewael. Twee…

Zeemonster gevangen tussen…

anoniem, 1661, prent, RP-P-AO-11-49

Een wonderlijk zeemonster (pijlinktvis) gevangen door vissers op de Noordzee tussen Scheveningen en Katwijk, 12 november 1661. Het lichaam van het dier is gebalsemd door professor Johannes van Horne te Leiden. De plaat en een tekstblad samen op een blad papier geplakt.

Walvis, op 13 januari 1601…

Jan Saenredam, 1618, prent, RP-P-OB-76.969

Walvis (potvis), op 13 januari 1601 aangespoeld bij Beverwijk. Op de voorgrond graaf Ernst Casimir van Nassau, de schilder met een papier in de hand met zijn tekening, een menigte toeschouwers en op de achtergrond links de zee; rechts het strand met wagens en mensen. Bovenaan de kop van de walvis…

Zeeslag bij Duins (linker…

Salomon Savery, 1640, tekstblad, RP-P-OB-76.941A

Tekstblad bij de prent van de zeeslag bij Duins tussen de Spaanse vloot onder bevel van Antonio de Oquendo en de Staatse vloot onder Maarten Harpertsz. Tromp, 21 oktober 1639. Blad met 2 keer 2 kolommen tekst in het Nederlands. De linker tekstblad in een ongemonteerd ensemble bestaande uit een grote…

Zeeslag bij Terheide, 1653

Pieter Hendricksz. Schut, 1653, prent, RP-P-OB-76.964

De zeeslag bij Terheide in de Eerste Engelse Oorlog tussen de Staatse vloot onder Maarten Tromp en de Engelse vloot onder George Monck, 10 augustus 1653. Bovenaan een portret van M.H. Tromp in lauwerkrans, met aan weerszijden opschrift Praelium navale inter Belgos et Anglos, Ao 1653. Naast het…

Zeeslag in de Kooge Bocht, 1677

anoniem, 1677, prent, RP-P-OB-76.960

Zeeslag tussen een Deens-Noorse vloot en een Zweedse vloot 1-2 juli 1677, waarbij de Denen de overwinning behaalden. Op de voorgrond rechts het schip van de Deense admiraal Niels Juel, omsingeld door 6 vijandelijke schepen. Hogerop in het midden de Hollandse schepen van Tyloos, Uiterwijk etc. Links…

Zeeslag bij Duins (linkerplaat),…

Salomon Savery, naar Abraham de Verwer, 1640, prent, RP-P-OB-76.967

Zeeslag bij Duins tussen de Spaanse vloot onder bevel van Antonio de Oquendo en de Staatse vloot onder Maarten Harpertsz. Tromp, 21 oktober 1639. Op de voorgrond op de spiegel gezien het admiraalsschip van Tromp de Aemilia (Amelia) naast de Santa Teresa die in brand staat. Op de achtergrond de…