De Spaanse, Engelse en Hollandse…

Wenceslaus Hollar, 1640, prent, RP-P-1926-234

De Spaanse, Engelse en Hollandse vloten voor Deal, 20 oktober 1639, voorafgaand aan de zeeslag bij Duins op 21 oktober 1639. Linkerhelft van een voorstelling op twee bladen. Voor de kust de Spaanse vloot onder bevel van Antonio de Oquendo. Links het dorp Deal en een cartouche met de titel en…

De Spaanse, Engelse en Hollandse…

Wenceslaus Hollar, 1640, prent, RP-P-1926-235

De Spaanse, Engelse en Hollandse vloten voor Deal, 20 oktober 1639, voorafgaand aan de zeeslag bij Duins op 21 oktober 1639. Rechterhelft van een voorstelling op twee bladen. Voor de kust de Hollandse vloot onder bevel van Maarten Tromp en Engelse schepen. Centraal op de voorgrond het kasteel van…

Gevangenneming van Johan de Witt,…

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-55.172

Gevangenneming van Johan de Witt, 1672

Belegering en verovering van…

Romeyn de Hooghe, 1673, prent, RP-P-OB-55.177

Belegering en verovering van Naarden door de prins van Oranje, 12 september 1673. Op de voorgrond scènes uit het soldatenleven in het legerkamp. In het midden knielt de burgemeester van Naarden voor de prins die wordt omringd door zijn staf van officieren. In de verte het beleg en de bestorming van…

Slag bij Seneffe, 1674

Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-1885-A-9122

De slag bij Seneffe tussen het leger van de geallieerden (Nederland, Spanje, Oostenrijk) onder Willem III en het Franse leger onder maarschalk Condé op 11 augustus 1674. Gezicht op de veldslag. Onder de voorstelling een tekstblad met een tekst en legenda 1-32 en A-P in 3 kolommen in het Nederlands.

Dijkdoorbraak bij Coevorden, 1673

Romeyn de Hooghe, 1673, prent, RP-P-1885-A-9008

Dijkdoorbraak bij Coevorden, 1 oktober 1673. Vijandelijke ruiters en geschut worden door het water weggespoeld, in de verte de stad Coevorden. Bovenin de plaat de titel op een hangende doek, links een legenda 1-11, rechts een vers van 6 regels 'Op Coeverdens Miraculeuse Verlossinge'. Het geheel in…

Willem III legt de eed af als…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), naar Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-1885-A-9010

Voorstelling en beschrijving van de benoeming van prins Willem III tot kapitein-generaal over de Nederlandse krijgsmacht. Getoond wordt het moment dat de prins de eed van trouw aflegt tegenover de griffier van de Staten-Generaal, Gaspar Fagel. Hierachter hangt een doek met een voorstelling van de…

De verminkte lijken van de…

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-55.175

De verminkte lijken van de gebroeders De Witt op het schavot, 1672

Twee voorstellingen van Franse…

Romeyn de Hooghe, 1673, prent, RP-P-OB-9412

Twee voorstellingen van de wreedheden bedreven door de Franse troepen in Hollandse dorpen in het jaar 1672. In de bovenste voorstelling slepen Franse soldaten een man, vrouw en kind achter een os over de grond. Onder schieten soldaten op mensen die met een boot proberen te vluchten. Wellicht de…

Executie van Thomas Wentworth, 1641

Crispijn van de Passe (II), 1641, prent, RP-P-1948-600

Portret van Thomas Wentworth, de eerste graaf van Strafford. Links op de achtergrond zijn executie, 22 mei 1641. Op het blad onder het portret een toelichting op de gebeurtenis in vier kolommen, gedrukt in het Nederlands en in het Frans.