Tekstblad bij de prent van de slag…

Hieronymus Sweerts, 1674, tekstblad, RP-P-OB-82.425B

Tekstblad bij de prent van de Slag bij Seneffe op 11 juli 1674 tussen de geallieerde Staatse troepen onder Willem III en de Spaanse en keizerlijke troepen enerzijds en de Fransen onder de prins van Condé anderzijds. Tekst in 3 kolommen met de legenda 1-24.

Blad ter verdediging van de…

anoniem, 1672, prent, RP-P-OB-77.162

Blad over de gebroeders De Witt. Bovenaan de portretten van Johan en Cornelis de Witt aan weerszijden van een voorstelling van twee schitterende sterren die boven 's-Gravenhage aan de hemel verschenen. Hieronder deze voorstellingen staan drie korte verzen. Deze prent is gedrukt van dezelfde plaat…

Plattegrond van Londen na de grote…

anoniem, 1666, prent, RP-P-OB-82.342

Plattegrond van Londen waarop is aangegeven het deel van de stad dat verwoest is tijdens de grote brand van 12-15 september 1666. Links en rechts de legenda 1-130, onder een tekstblad met 2 kolommen in het Nederlands en 2 kolommen in het Frans.

Tekstblad in twee delen bij de…

Jan de Visscher, 1665, tekstblad, RP-P-OB-61.986B

Tekstblad in twee delen bij de prent van de eed van trouw afgelegd door de steden en de ingezetenen van het vorstendom van Orange aan prins Willem III, 7 mei 1665. Een blad (A) met de titel en een blad (B) met de legenda 1-r en de twee verzen op de inhuldiging en het fenomeen.

Tekstblad bij de prent van de…

Barent Beeck, 1691, tekstblad, RP-P-OB-76.311B

Tekstblad bij de prent van de intrede van de stoet met de rijtuig van koning Willem III door de triomfboog opgesteld bij de Gevangenpoort voor het Stadhouderlijk Kwartier, 5 februari 1691. Vers in vier kolomen.

Begrafenisstoet van aartshertog…

Cornelis Galle (I), 1623, prent, RP-P-OB-76.391

Deelnemers in de begrafenisstoet met de vaandels van Brabant en Bourgondië. Plaat XLV in de serie van de begrafenis van aartshertog Albrecht van Oostenrijk te Brussel op 12 maart 1622.

De koninklijke prauw van de koning…

anoniem, 1646, prent, RP-P-OB-75.412

De koninklijke prauw of galei van de koning van Borneo, 1 januari 1601. Onderdeel van de illustraties in het verslag van de reis om de wereld door Olivier van Noort in 1598-1601. No. 23.

Beleg van Zutphen door Leicester,…

Joannes van Doetechum (I), 1586, prent, RP-P-OB-80.041

Beleg van Zutphen door de troepen van de graaf van Leicester, september en oktober 1586. Gezicht op Zutphen en de Engelse en Spaanse schansen langs de IJssel, rechts de schipbrug. Rechtsonder een cartouche met de titels in het Nederlands en Latijn, linksboven een cartouche met de legenda A-E in het…

Begrafenisstoet van aartshertog…

Cornelis Galle (I), 1623, prent, RP-P-OB-76.372

Deelnemers aan de begrafenisstoet. Plaat XXVI in de serie van de begrafenis van aartshertog Albrecht van Oostenrijk te Brussel op 12 maart 1622.

Begrafenisstoet van aartshertog…

Cornelis Galle (I), 1623, prent, RP-P-OB-76.389

Deelnemers in de begrafenisstoet met de vaandels van Limborch en Carniola. Plaat XLIII in de serie van de begrafenis van aartshertog Albrecht van Oostenrijk te Brussel op 12 maart 1622.