Tien centimes van Napoleon III…

Jean Jacques Barre, 1855, munt, NG-VG-14-15-B

Voorzijde: borststuk man naar links boven signatuur binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met gespreide vleugels, naar rechts gewende kop en donder en bliksemschichten in klauwen; daaronder: letter A binnen omschrift

Napoleon III Bonaparte, keizer der…

Jean Jacques Barre, 1855, historiepenning, NG-VG-14-15-C

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man naar links boven signatuur binnen omschrift; door gravering later aangebracht: Duitse Pickelhaube op hoofd van man. Keerzijde: adelaar met gespreide vleugels, naar rechts gewende kop en donder en bliksemschichten in klauwen; daaronder: letter B binnen…

Tien centimes van Napoleon III…

Jean Jacques Barre, 1856, munt, NG-VG-14-15-A

Voorzijde: borststuk man naar links boven signatuur binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met gespreide vleugels, naar rechts gewende kop en donder en bliksemschichten in klauwen; daaronder: letter W binnen omschrift

Een centime van Napoleon III…

Jean Jacques Barre, 1855, munt, NG-VG-14-13

Voorzijde: borststuk man naar links boven signatuur binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met gespreide vleugels, naar rechts gewende kop en donder en bliksemschichten in klauwen; daaronder: letter A binnen omschrift

Vijf centimes van Napoleon III…

Jean Jacques Barre, 1855, munt, NG-VG-14-14

Voorzijde: borststuk man naar links boven signatuur binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met gespreide vleugels, naar rechts gewende kop en donder en bliksemschichten in klauwen; daaronder: letter A binnen omschrift

Tien centimes van Napoleon III…

Jean Jacques Barre, 1856, munt, NG-VG-14-15

Voorzijde: borststuk man naar links boven signatuur binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met gespreide vleugels, naar rechts gewende kop en donder en bliksemschichten in klauwen; daaronder: letter A binnen omschrift

Dubbele tournois van Hendrik IV,…

anoniem, 1606, munt, NG-VG-14-4

Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: drie lelies binnen omschrift

Munt van kwart franc van Napoleon…

Pierre Joseph Tiolier, 1803 - 1804, munt, NG-VG-14-5

Voorzijde: borststuk man naar rechts binnen omschrift. Keerzijde: waardeaanduiding binnen lauwerkans en omschrift

2 francs uit Frankrijk van…

anoniem, 1803 - 1804, munt, KOG-MP-1-3313

Zilveren munt. Voorzijde: hoofd van de Eerste Consul naar rechts. Keerzijde: binnen twee samengebonden lauriertakken waarde-aanduiding in twee regels. Jaartal: AN 12 onderaan in omschrift. Rechts daarvan letter A [=Parijs]. Randschrift.

5 drachmen uit Griekenland van…

anoniem, 1875, munt, KOG-MP-1-3565A

Zilveren munt. Voorzijde: hoofd van de koning naar links. Jaartal onderaan in omschrift. Rechts daarvan letter A [=Parijs]. Keerzijde: op mantel met kroon door ridderorde met juweel omhangen Grieks wapenschild. Waarde-aanduiding onderaan in omschrift. Kartelrand. Geslagen in Parijs tijdens de…