Penning met Chinese voorstelling,…

anoniem, 1739 - 1794, penning, NG-VG-20-82

Koperen penning. Voorzijde: twee mannen in Chinese kledij, staande in tuin, waarbij rechter een kleine schotel in hand houdt. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee leeuwen; afsnede: ornament

Verenigde Belgische Staten,…

Theodorus Victor van Berckel, 1790, munt, NG-VG-1-2974

Voorzijde: staande leeuw binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: twee ineengeslagen handen uit wolken houden gezamelijk bundel van elf pijlen vast binnen omschrift; afsnede: waardeaanduiding

Munt van een halve stoter van…

anoniem, 1593, munt, NG-VG-1-491

Voorzijde: bundel van zeven pijlen in cartouche binnen omschrift. Keerzijde: kruis binnen omschrift

Rijksgestichten Ommerschans en…

anoniem, 1848, munt, NG-VG-19-313

Zinken munt. Voorzijde: letters O en V. Keerzijde: opschrift boven waardeaanduiding

Eenzesde thaler van Johan Willem,…

Nikolaus Prück, 1711, munt, NG-VG-1-2018

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: dubbelkoppige adelaar: voor zijn borst twee wapenschilden onder keurvorstelijke kroon; daaronder: schildje met cijfer 1/6 tussen letters N en P binnen omschrift.

Noodmunt van een skilling, Frederik…

anoniem, 1813, munt, NG-VG-4-550-A

Koperen noodmunt. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Kwart reaal door de VOC te Batavia…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1645, munt, NG-VG-1-747

Voorzijde: zwaard, omhangen met lauwerkrans, met punt omhoog wijzend binnen omschrift. Keerzijde: waardeaanduing boven VOC-monogram binnen sierrand

Strafgevangenis te…

Hendrikus Wansink, 1824 - 1831, munt, NG-VG-19-348-A

eenzijdige munt. Voorzijde: waardeaanduiding; rechts boven: roosje met vier blaadjes. Keerzijde: blanco

Dubbele tournois van Hendrik IV,…

anoniem, 1606, munt, NG-VG-14-4

Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: drie lelies binnen omschrift

Filips V, koning van Spanje, hertog…

anoniem, 1703, munt, NG-VG-1-1881

Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies en de orde van de H. Geest, geflankeerd door twee leeuwen binnen omschrift