Trompetter van de dragonders,…

anoniem, 1831 - 1832, tekening, RP-T-00-488A-13

Een trompetter van het 4e Regiment Dragonders, te paard. Onderdeel van het album met 39 ingeplakte tekeningen van militairen van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831.

Luitenant-kolonel van de…

anoniem, 1831 - 1832, tekening, RP-T-00-488A-20

Een luitenant-kolonel van de grenadiers, te paard. Onderdeel van het album met 39 ingeplakte tekeningen van militairen van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831.

Ritmeester van de huzaren,…

anoniem, 1831 - 1832, tekening, RP-T-00-488A-8

Een ritmeester van het Regiment Huzaren nr 6, te paard. Onderdeel van het album met 39 ingeplakte tekeningen van militairen van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831.

Trompetter en jager van de jagers,…

anoniem, 1831 - 1832, tekening, RP-T-00-488A-25

Een trompetter en een jager van de jagers, te voet. Onderdeel van het album met 39 ingeplakte tekeningen van militairen van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831.

Mineur en artillerist van de genie,…

anoniem, 1831 - 1832, tekening, RP-T-00-488A-3

Een mineur en en artillerist van de Genie, te voet. Onderdeel van het album met 39 ingeplakte tekeningen van militairen van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831.

Vrijwillige jager van de…

anoniem, 1831 - 1832, tekening, RP-T-00-488A-37

Een jager van de Compagnie Vrijwillige Flankeurs van de Hogescholen te Leiden en Utrecht, te voet. Onderdeel van het album met 39 ingeplakte tekeningen van militairen van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831.

Kapitein artillerie en flankeur van…

anoniem, 1831 - 1832, tekening, RP-T-00-488A-32

Een kapitein van de artillerie en een flankeur van de mobiele schutterij, te voet. Onderdeel van het album met 39 ingeplakte tekeningen van militairen van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831.

Vaandrig van de lansiers, 1830-1831

anoniem, 1831 - 1832, tekening, RP-T-00-488A-18

Een vaandeldrager van het 10e Regiment Lansiers, te paard. Onderdeel van het album met 39 ingeplakte tekeningen van militairen van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831.

Album met gekleurde tekeningen van…

anoniem, 1831 - 1832, album, RP-T-00-488A

Album met 39 ingeplakte gekleurde tekeningen van militairen in uniform, al dan niet te paard, van de Koninklijke Nederlandsche Armee uit 1830-1831. Binnenin ook een handgeschreven lijst van de 39 platen. Boekband van bruin leer en blauw papier.

Fuselier van het Genootschap tot…

anoniem, 1787, tekening, RP-T-00-489-7

Fuselier, staande met het geweer in beide rechterhand voor zich houdend. Onderdeel van het album met veertien ingeplakte gekleurde tekeningen van de uniformen van schutters van het patriotse Genootschap tot Nut der Schutterij te Amsterdam in het jaar 1787.