Onder-Officier met paard. Kanonnier…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-5

Een Nederlandse onderofficier en twee kanonniers van de veldartillerie, met paard. Plaat 56. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Officier der Kurassiers, in kleine…

Dirk Sluyter (toegeschreven aan), naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-2

Twee Nederlandse kurassiers. Plaat 53. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Surinaamsche Schutterij (van…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-15

Nederlandse officieren, onderofficier en schutters van de Surinaamsche Schutterij van Paramaribo. Plaat 66. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Bedienden van 's Rijks Stoeterijen

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-12

Een Nederlandse bedienden van 's Rijks Stoeterijen, met een paard. Plaat 63. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Hoofd-Officier der Oost-Indische…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-13

Een Nederlandse hoofdofficier van de troepen in Oost-Indië en een officier van de jagers en een officier van de artillerie van de Nederlandse troepen in West-Indië. Plaat 64. De drie samen staande op een kade in een haven. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke…

Artillerie-Transporttrein

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-9

Een Nederlandse officier van artillerie transporttrein. Plaat 60. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Kanonnier der Artillerie Nationale…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-6

Een Nederlandse kanonnier van de artillerie van de Nationale Militie. Staande met getrokken sabel, bij een stuk geschut. Plaat 57. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Pontonniers

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-7

Een Nederlandse pontonnier staande op een kade, op de achtergrond een stad en twee andere militairen waarvan één op een ponton staat. Plaat 58. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Curaçaaosche Schutterij; Officier,…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-16

Nederlandse officier, onderofficier en schutter van de Curaçaosche Schutterij. Plaat 67. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Tamboer-Majoor, en Muzijkant, beide…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-3

Een Nederlandse tamboer-majoor en een muzikant met een hoorn, van een muziekkorps van de 13e Afdeling Infanterie. Plaat 54. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.