Vrede van Munster, geslagen door de…

Johannes Lutma (1624-1689) (kopie naar), 1648, historiepenning, NG-VG-1-769

Zilveren penning. Voorzijde: Herkules met knots en Pallas met lans en pijlenbundel houden drie ineen gevlochten kransen vast, waarbinnen opschrift; aan hun voeten wapentuig, boven hen naam van Jehovah in Hebreeuws binnen stralenkrans onder wimpel met opschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond…

Vijftigjarig bestaan van het…

Johan George Holtzhey (kopie naar), 1767, kopie, NG-VG-1-2695

Loden penning. Voorzijde: vrouw met fluit in hand offert vruchten op altaar; daar achter Tijd met zeis en slangerond, waarin L geschreven staat binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: boom met slangerond, omvlochten door korenaren en wijnranken met druivetrossen, op achtergrond gezicht op…

Bataviaasch Genootschap van Kunsten…

Johan George Holtzhey, 1778, kopie, NG-VG-1-2788

eenzijdige penning. Voorzijde: blanco. Keerzijde: Mercurius met gevleugelde helm en staf, staande naast baal, kist, vat en andere Oosterse goederen; op achtergrond schepen op zee binnen omschrift

Gevecht bij Soestdijk, draagteken…

Johan George Holtzhey (kopie naar), 1787 - 1788, kopie, NG-VG-12-79

Ovaal bronzen draagteken aan draagoog en draagring. Voorzijde: gevleugelde Overwinning met palmtak in rechter- en vaandel van regiment Hessen-Darmstadt in linkerhand, staande op voetstuk, terwijl zij met een been ter aarde liggende naakte man vertrapt; op achtergrond gezicht op paleis Soestdijk…

Onderwerping van Ierland door…

Jan Luder (I), 1690, kopie, NG-VG-1-1521

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Herkules hakt met zijn knots koppen van Hydra af binnen omschrift

Overlijden van Maria II van…

Jan Boskam (kopie naar), 1695, kopie, NG-VG-1-1673

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: tombe bestaande uit vierkant monument met opschrift, waarop obelisk staat, versierd met palm- en olijftakken en bekroond met buste van Maria; daarvoor een driepoot met vuur; rond monument twee rouwend krijgers, twee vrouwen en…

Overlijden van Maria II van…

Jan Boskam (kopie naar), 1695, historiepenning, NG-VG-1-1668

Loden penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: tombe bestaande uit vierkant monument met opschrift, waarop obelisk staat, versierd met palm- en olijftakken en bekroond met buste van Maria; daarvoor een driepoot met vuur; rond monument twee rouwend krijgers, twee vrouwen en…

Overlijden van Maria II van…

Jan Boskam (kopie naar), 1695, historiepenning, NG-VG-1-1659

Loden penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: tombe bestaande uit vierkant monument versierd met basrelief, waarop drie obelisken staan; op middelste obelisk portret van Maria boven inscriptie, bekroond met palm- en lauwertak binnen omschrift; afsnede: jaartal.

Herovering van Namen door Willem…

Jan Luder (I) (kopie naar), 1695, kopie, NG-VG-1-1685

Tinnen penning. Voorzijde: riviergod van Maas met scheepsroer en waterkruik, zittend voor brandende stad Namen. Keerzijde: vrouw knielend voor altaar, waarop brandend wierrookvat staat; achter haar zuil met twee portretmedaillons, omgeven met lauwerkrans; links van haar palmboom met wapenschild en…

Willem III naar Ierland geroepen

Jan Luder (I), 1690, kopie, NG-VG-1-1494

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Neptunus met drietand rijst op uit zee; op land smeken Tellus en gekroonde nymph Jupitter om Phaeton in zonnewagen met zijn bliksem te treffen binnen omschrift