Hendrik Johan Lubert Vonhoff

Wouter Lap, 1973, tekening, NG-2005-3-5

Karikatuur van Henk Vonhoff afgebeeld met een aantal symbolen geregen aan een spies op een bord. Achtereenvolgens: twee maskers (theater), een boom, een lijst voor een schilderij, een viool en twee bankbiljetten. Voor de achterpagina van de Panorama 60, 3-9 februari 1973, nr. 6.

Karikatuurportret van Willem…

Elchanon Verveer, 1870 - 1899, tekening, RP-T-1998-22

Karikatuurportret van de kunstschilder Willem ('Willy') Martens (1865-1927), zijn biljartkeu krijtend.

Karikatuurportret van de…

Elchanon Verveer, 1836 - 1891, karikatuur, RP-T-1998-27

Karikatuurportret van Johannes…

Elchanon Verveer, 1860 - 1897, tekening, RP-T-1998-34

Karikatuurportret van Johannes Henricus Hingman (1843-1897), commies-chartermeester Rijksarchief, orerend achter een tafel met oude stukken.

Karikatuurportret van Julius…

Elchanon Verveer, 1860 - 1899, tekening, RP-T-1998-39

Karikatuurportret van de kunstschilder Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen (1835-1925).

Karikatuurportret van Louis Apol

Elchanon Verveer, 1860 - 1899, tekening, RP-T-1998-41

Karikatuurportret van de kunstschilder Louis Apol (1850-1936) ("Louis Franciscus Hendrik").

Karikatuurportret van Carl Sierig…

Elchanon Verveer, 1860 - 1899, tekening, RP-T-1998-46

Karikatuurportret van de kunstschilder Carl Sierig (1839-1905) ("Ferdinand Carl"), met biljartkeu.

Karikatuurportret van…

Elchanon Verveer, 1836 - 1899, tekening, RP-T-1998-53

Karikatuur van dwerg en de…

anoniem, naar Pieter van Buysen jr., naar Martin Engelbrecht, 1770 - 1780, prent, RP-P-OB-83.539

Een dwerg als een oude vrouw met een hondje op de arm, met onderschrift in twee kolommen. Genummerd 4. Gedrukt van een grote plaat waarop alle vier voorstellingen genummerd 1-4 zijn geëtst. Prent 26/4 in de serie Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of Actiehandel van 1720.

Karikatuur van dwerg en de…

anoniem, naar Andries van Buysen (Sr.), naar Martin Engelbrecht, 1770 - 1780, prent, RP-P-OB-83.546

Dwerg als een officier met grote verenhoed en een speelkaart in de hand. Karikatuur van figuren in de windhandel, met een verwijzing in het onderschrift naar Vianen. Genummerd 7. Gedrukt van een grote plaat waarop alle vier voorstellingen genummerd 5-8 zijn geëtst. Kopie naar prent 29/7 in de serie…