Afbeeldinge van alle de stercke…

anoniem, 1674, prent, RP-P-OB-77.071

Prent met plattegronden van de 27 verloren vestingen boven een kaart van Nederland en omringende gebieden. Bij elke vesting is aangegeven op welke dag deze gevallen is. Op de kaart van Nederland is het gebied omlijnd dat in 1672 verloren werd, maar door de prins van Oranje in de jaren 1673 en 1674…

Kaart van de provincies Holland,…

anoniem, in of na 1695 - 1711, prent, RP-P-OB-77.076

Kaart van de provincies Holland, Utrecht en Gelderland met de vestingen en forten gebouwd tijdens de oorlog in 1672. Rechtsboven de cartouche met de titel. Rechtsonder een schaalstok: Duytsche mijlen / Milliaria Germanica.

Kaart met de Franse stellingen van…

anoniem, 1695, kaart, RP-P-1910-2225

Franse prent met een plan van Brussel en directe omgeving met de stellingen van de Fransen van waaruit de stad is gebombardeerd, 13-15 augustus 1695.

Beleg van Schenckenschans door de…

anoniem, 1672, prent, RP-P-OB-77.067

Blad met een aanzicht en plattegrond van Schenkenschans. Daaronder in twee kolommen een Duitse tekst met de beschrijving van het fort en de belegering door de Franse legers in juni 1672.

Kaart van Groningen, 1672

Salomon Savery, naar Egbert Haubois, 1672, prent, RP-P-AO-3-16

Kaart van de stad Groningen. In het midden een plattegrond van de stad, hieromheen voorstellingen van tien vestingen in de omgeving. Onderaan ook een kaartje van de noordelijke Nederlandse provincies. Bovenaan portretten van zeven stadhouders van Groningen. De kaart zelf dateert uit 1652 maar is…

Kaart van het noordelijke gedeelte…

Daniël Veelwaard (II), 1824 - 1868, prent, RP-P-OB-66.642

Franse kaart van de Republiek…

anoniem, 1672, prent, RP-P-AO-1-41

Franse kaart van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waarop de veroveringen van de Franse koning zijn aangegeven. De grenslijnen zijn met verschillende kleuren aangegeven. Linksboven een grote cartouche met de titel en de wapens van de provincies en tritons.

Nieuwe kaart van Oostindië; Kaart…

Carel Allard, 1680 - 1700, kaart, NG-839-1

Gedeeltelijk ingekleurde kaart met van links- naar rechtsboven: India tot Japan; links- tot rechtsonder: Sri Lanka tot Filipijnen. Links- en rechtsboven versiering van slingers met vruchten. Middenboven: doek met opschrift.

Kaart van de Zeventien Provinciën…

Hessel Gerritsz, 1656, prent, RP-P-AO-1-4

Kaart van de Zeventien Provinciën in de vorm van Leo Belgicus. Rechtsboven een cartouche met de titel. Rondom de personificaties van de deugden Gerechtigheid (Justitia), Geloof (Fides) en Gematigdheid (Temperantia). In de Noordzee zeilschepen en zeehonden. Links een cartouche met de namen van de…

Plattegrond van Alkmaar, 1597

Cornelis Jacobsz. Drebbel, 1597, prent, RP-P-1939-1428

Plattegrond van de stad Alkmaar. Linksboven een cartouche versierd met sfinxen, kazen, boter, gevogelte en vissen en het stadswapen met een vers uit 1597 van 6 regels in het Nederlands. Rechtsonder een cartouche versierd met rolwerk met een vers van 10 regels in het Latijn. Linksonder een inzet met…