Kaart van dijkdoorbraak onder…

anoniem, 1809, prent, RP-P-OB-86.978

Kaart van doorbraak van de dijk langs de Waal bij Oosterhout in Gelderland, 15 januari 1809.

Kaart van dijkdoorbraak te…

anoniem, 1809, prent, RP-P-OB-86.980

Kaart van doorbraak van de dijk langs de Maas bij Rijswijk in Gelderland, januari 1809.

Kaart ter voorbereiding van de…

Gerard Coeck, naar Jan Adriaensz. Leeghwater, ca. 1640 - ca. 1642, prent, RP-P-AO-9-40

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.495

Middenbovenplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament.

Kaart van de stad en vesting…

Johannes Huysman, 1666 - 1686, prent, RP-P-OB-47.121

Kaart van de stad en vesting Vänersborg. Midden op de kaart een belegering van de stad door een leger. Bovenaan de titel op banderol.

Plattegrond van Madrid, rechterdeel

anoniem, 1640 - 1706, prent, BI-1956-1074-66

Rechterdeel van een kaart van de stad Madrid gezien in vogelvluchtperspectief. Op de cartouche rechtsonder de schalen. Prent maakt deel uit van een album.

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-1

Linksboven twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune quorum 15 uni gradui respondent / Een gemeene Duytsche myle van 15 in een graedt, Milliare Belgicum sive hora itineris petricarum regalium 1400 / Een Nederlandtsche myle ofte uyre gaens van 1400 conings roeden. Linksonder cartouche met titel…

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-6

Linksonder twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune - Pertricarum regalium 2000 / Een gemeene Duytsche myle - van 2000 konings roeden, Hora itineris pertricarum 1400 / Een uyre gaens van 1400 roeden. Rechtsboven het wapen van Achtkarspelen, daaronder legenda. Rechtsonder cartouche met titel…

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-10

Linksboven legenda, daarnaast het wapen van Idaarderadeel. Linksonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij, daarboven een vrouwfiguur met korensloof. Rechtsonder twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune / Een gemeene Duytsche myle, Hora itineris - perticarum reg.…

Kaart van het kwartier Westergo

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21B

Linksonder het wapen van Westergo en drie schaalstokken: Milliare Germanicum commune quorum 15 uni gradui respondent / Een gemeene Duytsche myle van 15 in een graedt, Milliare Belgicum sive hora itineris / Een Nederlandtsche myle ofte uyre gaens, 1500 perticae regales. Rechtsboven titelcartouche,…