Beleg van Gulik in 1610

Balthasar Florisz. van Berckenrode, naar P. Cotin, 1611, prent, RP-P-BI-1044

Kaart van het beleg van de stad Gulik door Christiaan van Anhalt en prins Maurits, van 29 juli tot en met 2 september 1610. In het midden de stad, rechts de Ruhr, nog meer naar rechts het Franse leger. Links het Gulikse woud en de kwartieren van de legers van Maurits en van de vorst van Anhalt.…

Verdedigingslinies van de Fransen…

anoniem, 1693, prent, RP-P-OB-82.826

Blad met twee kaarten van de verdedigingslinies van de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden nabij Menen, 1692-1693. Onder elke kaart de verklaringen van de cijfers in de voorstellingen.