Cartografie in Nederland, kaart van…

Jacob Keyser, 1744, kaart, NG-501-68

Kaart van India, verschillende gebieden verschillend gekleurd, r.o. windroos, l.o. onder opschrift de schaal in Duitse, Engelse en Franse mijlen (1:12,5 milj.). Opschrift; l.o.: NIEUWE KAART / van t / KEYZERRYK / van den / GROOTEN MOGOL / uitgegeven te Amsterdam / door Isaak TIRION. Gesigneerd;…

Kaart van de polder Het Nieuwland

Jacob Keyser, naar Maurits Walraven, naar Jan Jansz. Dou (I), naar Jan Jansz. Dou (II), naar Jan Pietersz. Dou, in of na 1719, prent, RP-P-AO-11-58

Kaart van de polder Het Nieuwland en andere polders, duinen en gorzen ten zuiden van 's Gravenzande. Langs de bovenkant de wapens van de dijkgraaf en hoofdingelanden. Links- en rechtsboven een legenda 1-58 van de kavels met bijhorende namen van de ingelanden en informatie. Linksonder informatie over…

Kaart van de Alblasserwaard en de…

Jacob Keyser, naar Abel de Vries, 1738 - in of voor 1745, prent, RP-P-AO-14-11-1

Kaart van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waarop overstromingen sinds 1500 staan aangegeven. Linksboven de titelcartouche. Rechts daarvan de legenda A-Q. Rechtsonder twee schaalstokken: Schaale van 1400 Zuyd-Hollandsche roeden; 2 Duytsche mylen van 15 in een graadt. Daaronder een…

Kaart van de Alblasserwaard en de…

Jacob Keyser, naar Abel de Vries, 1738 - in of voor 1745, prent, RP-P-AO-14-11-2

Kaart van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waarop overstromingen sinds 1500 staan aangegeven. Linksboven de titelcartouche. Rechts daarvan de legenda A-Q. Rechtsonder twee schaalstokken: Schaale van 1400 Zuyd-Hollandsche roeden; 2 Duytsche mylen van 15 in een graadt. Daaronder een…

Kaart van de Alblasserwaard en de…

Jacob Keyser, naar Abel de Vries, 1726, prent, RP-P-AO-14-10

Kaart van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waarop overstromingen sinds 1500 staan aangegeven. Linksboven de titelcartouche. Linksonder een cartouche met twee schaalstokken: Schaale van 1400 Zuyt-Hollandse roeden; 3 Duytsche mylen van 15 in een graadt. Rechtsonder een inzetkaart met de…