Kaart van de ambachten Drechterland…

Hendrik de Leth, naar Pieter Straat, naar Jan Willemsz. Harge, in of na 1736, prent, RP-P-AO-7-26X

Langs de bovenkant de eerste titel. Linksboven het wapen van het ambacht Drechterland, rechtsboven dat van het ambacht de Vier Noorder Koggen. Onderaan in het midden een schaalstok: Schale van 800 Rynlandsche roeden. Rechtsonder een cartouche met de tweede titel. Met de groene lijn is de binnendijk…

Kaart van het dijkgraafschap van de…

Hendrik de Leth, naar Pieter Straat, 1731, prent, RP-P-AO-7-26-4

Deel (rechtsonder) van een kaart van het dijkgraafschap de Vier Noorder Koggen.

Kaart van het dijkgraafschap van de…

Hendrik de Leth, naar Pieter Straat, 1731, prent, RP-P-AO-7-26

Linksboven de wapens van de dijkgraaf, heemraden en secretaris van het dijkgraafschap van de Vier Noorder Koggen. Boven in het midden de wapens van de Vier Noorder Koggen. Rechts daarvan de wapens van de hoofdingelanden van de Vier Noorder Koggen, gevolgd door de wapens van de hoofdingelanden van…

Kaart van het dijkgraafschap van de…

Hendrik de Leth, naar Pieter Straat, 1731, prent, RP-P-AO-7-26-1

Deel (linksboven) van een kaart van het dijkgraafschap de Vier Noorder Koggen.

Kaart van het dijkgraafschap van de…

Hendrik de Leth, naar Pieter Straat, 1731, prent, RP-P-AO-7-26-3

Deel (linksonder) van een kaart van het dijkgraafschap de Vier Noorder Koggen.

Kaart van het dijkgraafschap…

Hendrik de Leth (mogelijk), naar Govert Oostwoudt, in of na 1723, prent, RP-P-AO-7-27

Langs de bovenkant de titel, daaronder drie grotere wapenschilden (van het dijkgraafschap en de twee dijkgraven) en vijf kleinere wapenschilden (van de vier heemraden en de secretaris). Onder de wapens een voorstelling met in het midden een cartouche met de opdracht, links daarvan een riviergod en…

Kaart van het dijkgraafschap van de…

Hendrik de Leth, naar Pieter Straat, 1731, prent, RP-P-AO-7-26-2

Deel (rechtsboven) van een kaart van het dijkgraafschap de Vier Noorder Koggen.

Kaart van de Hondsbossche Zeewering…

Hendrik de Leth, naar Jan Spruytenburgh, 1730 - 1731, prent, RP-P-AO-7-25-1

Langs de bovenkant de titel, daaronder de wapens van de dijkgraaf, hoogheemraden en rentmeester van het hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen te Petten. Rechtsonder twee putti met het wapen van het hoogheemraadschap, een visser en een cartouche met een schaalstok: Schaale van 100…

Kaart van de Hondsbossche Zeewering…

Hendrik de Leth, naar Jan Spruytenburgh, 1773 - 1786, prent, RP-P-AO-7-25-2

Langs de bovenkant de titel, daaronder de wapens van de dijkgraaf, hoogheemraden en rentmeester van het hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen te Petten. Rechtsonder twee putti met het wapen van het hoogheemraadschap, een visser en een cartouche met een schaalstok: Schaale van 100…

Kaart van het dijkgraafschap…

Hendrik de Leth (mogelijk), naar Govert Oostwoudt, in of na 1723, prent, RP-P-AO-7-27F

Deel (tweede van onder) van een kaart van het dijkgraafschap Drechterland.