Wedstrijdplattegrond voor de…

Daniël Veelwaard (I), 1807, prent, RP-P-1991-128

Wedstrijdplattegrond voor het indienen van voorstellen voor de herbouw van het terrein aan weerszijden van het Steenschuur, vrijgekomen na de buskruitramp in Leiden op 12 januari 1807. Bij de plattegrond behoort een nota waarin vermeld wordt dat op het terrein een universiteitsgebouw zou moeten…

Kaart van de Bataafse Republiek,…

Daniël Veelwaard (I), naar Pieter Harmen Witkamp, 1850 - 1868, prent, RP-P-OB-86.661

Kaart van de Bataafse Republiek zoals het in 1798 was verdeeld in 8 departementen.

Kaart van Zeeland met de…

Daniël Veelwaard (I), naar J.M. Verkuyl, 1808 - 1810, prent, RP-P-OB-86.960

Kaart van het departement Zeeland waarop staan aangegeven de gebieden die bij de watersnood van 14-15 januari 1808 zijn overstroomd.

Kaart van het gebied rond de Rijn,…

Daniël Veelwaard (I), 1807, prent, RP-P-AO-4-74

Linksonder een schaalstok: Schaal van 1000 Rijnlandsche roeden. Rechtsboven de titel.

Kaart van Ameland

Daniël Veelwaard (I), 1809, prent, RP-P-AO-2-25

Onder de titel een schaalstok: Schaal van 400 roeden in de Rynlandsche duim. Met rooster.

Kaart van Schiermonnikoog

Daniël Veelwaard (I), 1809, prent, RP-P-AO-2-26

Linksonder een schaalstok: Schaal van 300 roeden in de Rynlandsche duim. Rechtsonder de titel.

Kaart van de Boven-Rijn bij Spijk…

Daniël Veelwaard (I), 1798, prent, RP-P-AO-4-76

Bovenaan in het midden een inzet met een doorsnede van de doorgraving van de Schutdam. Onderaan in het midden een schaalstok: Schaal van 500 Rhynlandsche roeden. Rechtsboven de titelcartouche.

Kaart van het eiland Rottumeroog

Daniël Veelwaard (I), 1809, prent, RP-P-AO-3-73

Rechtsonder de titel, daaronder een schaalstok: Schaal van 200 roeden in de Rijnlandsche duim.

Kaart van het Land van Heusden en…

Daniël Veelwaard (I), naar Frederik Willem Conrad (I), 1798, prent, RP-P-AO-16-50

Kaart van het Land van Heusden en Altena. Rechts de titelcartouche. Linksonder een schaalstok: Schaal van 1000 Rhynlandsche Roeden.

Kaart van het Nieuwe Diep bij Den…

Daniël Veelwaard (I), 1811, prent, RP-P-AO-7bis-29

Kaart van het Nieuwe Diep bij Den Helder, met daarop de lig- en bergplaatsen van de oorlogsschepen van de Nederlandse vloot. Rechtsonder de titelcartouche met daaronder twee schaalstokken: Schaal van 150 Rynlandsche roeden; Fransche mêtres.