Kaart van de slagen bij Waterloo,…

Pierre Jacques Goetghebuer, 1815, prent, RP-P-OB-88.864

Kaart van het gebied waarin de veldslagen bij Quatre-Bras en Waterloo zijn uitgevochten, 15-18 juni 1815. Centraal de kaart met ligging van de legers, links en rechts banderollen met de legenda en een overzicht van de onderdelen van de verschillende legers. In de vier hoeken kleine voorstellingen…