1 resultaat gevonden


Gijsbert Tieme van Paddenburg, Abraham van Paddenburg Otto Lindeman, 1758, prent, RP-P-OB-46.322

Kaart van het Koninkrijk Israël, het koninkrijk dat ontstond toen Saul tot koning over het volk Israël werd gezalfd. Rechtsonder de tronende Saul, omringd door dienaren.