Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname met rijkversierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Kaart van de Hondsbossche Zeewering…

Hendrik de Leth, naar Jan Spruytenburgh, 1762 - 1773, prent, RP-P-1976-247

Langs de bovenkant de titel, daaronder de wapens van de dijkgraaf, hoogheemraden en rentmeester van het hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen te Petten. Rechtsonder twee putti met het wapen van het hoogheemraadschap, een visser en een cartouche met een schaalstok: Schaale van 100…